Livet efter at have mistet

12 sep 2018 kl. 19:30 - 21:30

Havdrup Sognehus, Bistrupvang 33, 4622 Havdrup


Livet efter at have mistet, en af sin dyrbareste. En fortælling af far og datter/søster

Du som er i himmelen v/ Pernille & Poul Offersen

Far og datter/søsters historie om hvorledes man finder plads og glæde i livet efter at have mistet en af sine dyrebareste. Baggrunden findes i 4 unge menneskers alt for tidlig død, en kold vintermorgen den 26.2. 2012, hvor glatføre og et vejtræ stod i vejen for dem. Formidles gennem foredrag og via en bog som forventer sin tilblivelse i august 2018. På emnet livet efter Kenni Koustrup Offersen.

Vi er beviste om at vi ikke er ene om at skulle forholde os til sorg, den største af alle. Derfor giver det så god mening for os at komme ud og dele ud af vores livsanskuelse, samt sprede budskabet- få det bedste ud af livet lige nu, vi er her så kort tid og kender ikke dagen i morgen. Vi investere de kommende år vores arbejdsliv på dette projekt. Alle med det mindste på hjertet er velkommen til at byde ind med stort, småt i relation til at have mistet, på vore 2 site på Facbook og LinkedIn . Vi vil svare og komplimentere efter bedste evne, hvor det giver mening.

Kærligst Pernille og Poul

Fri entré

Salg lukket