Lydarkæologisk Salon // Gong Tomorrow

03 nov 2019 kl. 16:00 - 22:00

Huset-KBH, Rådhusstræde 13, 1466 København

Kom med på opdagelse i lyd- og musikhistoriens oversete kapitler med rejsende i lyd fra både ind- og udland, når Institut for Dansk Lydarkæologi inviterer til salon i Husets herskabelige gemakker. 

Det bliver en aften med lectures, samtaler og performances af og med Felix Kubin, Andrea Zarza Canova, Carl Bergstrøm-Nielsen, Daniel Wilson, Marie Eline Hansen og Institut for Dansk Lydarkæologi.

Oplev værker af Lene Adler Petersen, Bent Lorentzen, Henning Christiansen, Christian A. Volf og mange andre. Der vil desuden være aftensmad og bar med øl og avec.

—————

Billetpris: 80 kr. inkl. gebyr. Billetten inkluderer aftensmad. 

Køb billet: (link)

Venue: Salon K, Huset KBH

—————

Institut for Dansk Lydarkæologi føjer nye afsnit til fortællingen om dansk lydkunst og dansk elektronisk musiks historie. Instituttet fungerer både som pladeselskab og som en slags alternativ kunstinstitution, der tager sig af værker, der er blevet forbigået eller glemt.

- Lyd har en stolt tradition for at sætte sig mellem stole institutionelt. Især når man taler om kunst. Der er rigtig mange ting, som ikke er blevet samlet op af de traditionelle institutioner, fordi de ikke har passet ind i kategorierne, fortæller folkene bag.

– Vi har prøvet at sammensætte dén aften, vi allerhelst selv ville komme til. Vi har inviteret internationale gæster som arbejder på lignende måder som os. Det bliver forhåbentlig lidt som at komme på besøg hjemme hos instituttet.

IDL giver adgang til det, som har været utilgængeligt hidtil. Uopdrivelige plader eller værker, som aldrig har været udgivet før. Som måske kun har været spillet én gang i radioen eller vist på en enkelt udstilling. 

Blandt deres udgivelser finder man bl.a. opsamlingen ‘Danske båndamatører 1959-1976’, Henning Christiansens ‘Satie i høj sø’, to lydværker af Lene Adler Petersen, samt flere udgivelser med den danske lydkunstner Knud Viktor

—————

Felix Kubin
Elektronisk musiker, entertainer og komponist med hang til retrofuturisme. Denne aften lukker han op for sin praksis og fortæller, hvordan lydarkæologisk arbejde indgår aktivt i skabelsen af hans musik. 

Andrea Zarza Canova
Kurator på British Library Sound Archive og medstifter af det uafhængige pladeselskab Mana Records, der udgiver lydlige eksperimenter af både nyere og ældre dato. 

Marie Eline Hansen
Dansk sanger og sangskriver. Hun gæster Lydarkæologisk Salon med opførelser – arkæologiske rekonstruktioner om man vil – af kunstner Lene Adler Petersens ‘Sangen om Kaffekoppen’ fra 1973 og en række af Henning Christiansens hidtil uudgivne kommunistiske sange.  Lene Adler Petersen har skabt et scenebillede til aftenens opførelse. 

Carl Bergstrøm-Nielsen
Musikteoretiker og komponist. Institut for Dansk Lydarkæologi genudgav denne sommer kassetten ‘Humlebier’, der rummer mikrotonal musik for synthesizer, komponeret og indspillet i 1990. Bergstrøm-Nielsen vil på aftenen fortælle om tilblivelsen af ‘Humlebier’ og taler også om sin tid i Gruppen for Alternativ Musik.

Daniel Wilson
Britisk komponist, forsker og instrumentbygger. Wilson vil på aftenen præsentere Delawarr Laboratories, der i 40’erne arbejdede med ‘radionics’ – en perifer retning inden for medicinsk videnskab, der eksperimenterede med at helbrede gennem elektromagnetisk stråling og lydbehandlinger. Delawarr Laboratories byggede en række elektroakustiske instrumenter til formålet. 

—————

In English

Come discover the overlooked chapters of audio and music history with both Danish and international travelers in sound when The Institute for Danish Sound Archaeology hosts a salon in the elegant chambers of Huset.

It will be an evening of lectures, talks and performances by and with Felix Kubin, Andrea Zarza Canova, Carl Bergstrøm-Nielsen, Daniel Wilson, Marie Eline Hansen and The Institute of Danish Sound Archaeology.

Discover works by Lene Adler Petersen, Bent Lorentzen, Henning Christiansen, Christian A. Volf and many others. There will also be dinner and a bar.

The Institute of Danish Sound Archaeology adds new sections to the story of Danish sound art and the history of Danish electronic music. The institute serves both as a record label and as a kind of alternative art institution that takes care of works that have been overlooked or forgotten.

- Institutionally speaking, sound has had a way of falling between two stools. Especially when it comes to art. There are a lot of things that have not been picked up by the traditional institutions because they do not fit into the categories, says the people behind The Institute of Danish Sound Archaeology.

- We have tried to put together the sort of event that we would most likely be attending ourselves. We have invited international guests who work in similar ways as us - and hopefully it will be a bit like visiting the institute “at home”.

The Institute of Sound Archaeology provides access to material that has so far been inaccessible. It could be unattainable records or previously unreleased works; works which may have only been played once on the radio or featured in a single exhibition.

Among their releases are the compilation 'Danish Tape Amateurs 1959-1976', Henning Christiansen's 'Satie i høj sø', two audio works by Lene Adler Petersen, as well as several releases by Danish sound artist Knud Viktor.

—————

Felix Kubin
Electronic musician, entertainer and composer with a passion for retro futurism. This evening he will open up his practice and explain how sound archaeology is involved in the creation of his music.

Andrea Zarza Canova
Curator at the British Library Sound Archive and co-founder of the independent record label Mana Records, which publishes works at the intersection of contemporary and archival sound.

Marie Eline Hansen
Danish singer and songwriter. She will perform presentations - archaeological reconstructions if you will - of artist Lene Adler Petersen's ‘Sangen on kaffekoppen’ (The Song About the Coffee Cup) from 1973 and a number of Henning Christiansen's unreleased communist songs. Lene Adler Petersen has created a scenography for the performance.

Carl Bergstrøm-Nielsen
Music theorist and composer. This summer, the Institute of Danish Sound Archeology re-released the cassette ‘Humlebier' (Bumblebees), which contains microtonal synthesizer music, composed and recorded in 1990. Bergstrøm-Nielsen will talk about the creation of 'Humlebier' and also elaborate om his time in Gruppen for Alternativ Musik.

Daniel Wilson
British composer, researcher and builder of musical instruments. Wilson will be giving an introduction to Delawarr Laboratories that worked with ‘radionics’ in the 1940s - a peripheral field of medical science that experimented with healing through electromagnetic radiation and sound treatments. Delawarr Laboratories built a number of electroacoustic instruments for this purpose.