Andre events fra arrangøren
Indlæser.....
 
 
Andre events fra samme kategori
Indlæser.....
 
 
Anbefalede events
Indlæser.....
 
 

Maria Faust (EE): MOnuMENT + ERNA (DK) | Vinterjazz 2023 | Xenon | HUSET

Event aflyst

Maria Faust (EE): MOnuMENT + ERNA (DK) | Vinterjazz 2023 | Xenon | HUSET

Fra DKK 50,00

Sted

Dato

08 feb 2023 kl. 20:00 - 23:30

Beskrivelse


Denne aften får du en dobbeltkoncert i 360 graders liveperformance med både den prisvindende estisk-fødte saxofonist og komponist Maria Faust og hendes projekt MOnuMENT, samt den tranchefremkalende duo ERNA

...

MARIA FAUST (EE)

Den prisvindende estisk-fødte saxofonist og komponist Maria Faust er bedst kendt inden for mødet mellem jazz og klassisk, moderne bigbandmusik, improviseret musik og andre alternative genrer. Hun har lavet bemærkelsesværdige musikalske bølger, der har sendt hende og hendes bands på ture til koncertsale og musikfestivaler rundt om i verden.

Maria Faust hverken spiller eller komponerer på traditionel vis og har ingen interesse i at gøre det. Dristighed er kendetegnende for Maria Faust, hendes musik og hendes projekter med ensembler, der udforsker usædvanlige instrumenteringer og teknikker. Hun udvider konstant sit lydspektrum, og koncerten på HUSET under Vinterjazz 2023 sætter fokus på hendes nye projekt og album MOnuMENT – som er hendes første solosaxofonalbum og 13. udgivelse som leder.

MOnuMENT er en fortryllende arkitektonisk rejse, der zoomer ind og ud af højderne og dybderne af et gotisk slot på den estiske ø Saaremaa. Slottet Kuressaare var en kilde til inspiration for både Faust og den berømte arkitekt Louis Kahn, da begge kunstnere har tilbragt nogle af deres mest formative år på øen, om end generationer fra hinanden. Lige dele glorværdig og dyster, kaster Faust en Kahn-inspireret finsk-ugrisk besværgelse og fortællinger fra Talmud gennem en labyrint af lag.

Musikken blev optaget på Kuressaare-slottet i maj 2021 baseret på fri improvisation. Faust skabte de tonale strukturer ved at bruge bygningens fysiske rum som inspiration og bruge dens ekko, vinkler, rumklang, lys og skygger som værktøjer. I stedet for at forsøge at genskabe slottet gennem lyd, siger Faust, at hun observerede og reflekterede over bygningen, så den fra forskellige vinkler, zoomede ind og ud gennem lys- og tidsspektre.

Den overordnede stemning på albummet er genkendeligt Faust i sin melankolske og moderne folk-agtige lydkode, men den repræsenterer også en ende for den fejrede komponist. Udover at være hendes første solosaxofonværk, bruger hun også elektroniske pedaler og effekter optaget live, i øjeblikket. Hendes saxofonspil er udtryksfuldt, og hun bryder nye veje med sin brug af harmonik, glissandos, tung vibrato og brug af ekstrem dynamik.

Endelig repræsenterer titlen – MOnuMENT – begge kunstnere. MONUMENT for Kahns arkitektoniske brutalisme, MOMENT for Fausts improvisationskreationer, og nu som betyder "nu" på de skandinaviske sprog og lyder som de engelske ord "ny" og "vidste."

"Med MOnuMENT er Faust kommet til en slags yderlighed, idet hun er eneste musiker i en instrumental konstellation, hvor alt-saxofonen høres i dels rene solostykker og andre med tilskud af elektroniske effekter. Især saxofon-spillet griber. Som den mesterlige ensemblekomponist hun er, formår hun at transformere komplekse klanglag og riffs over i elektronisk selekterede lag af svævetoner, som saxofonen krydser henover. " - Bjarne Søltoft/ jazz Special

"Maria Fausts altsax-spil har udviklet sig mod et bredere og friere udtryk, hvor forfædre som Albert Ayler, Archie Shepp, Ornette Coleman og Arthur Blythe nu mere er integrerede aner til en af dagens modigste nyskabere indenfor komposition og som udøvende instrumentalist." - Bjarne Søltoft/ Jazz Special

....

ERNA (DK)

Erna er en tromme og percussion duo fra København. De spiller forstærket, cyklisk musik, der består af lige dele melodisk newage og manisk intensitet. Duoen udspringer af et mangeårigt, tæt musikalsk samarbejde mellem trommeslager Anders Bach og percussionist Kristian Paulsen.

"… [kompositionerne] bevæger sig alle i et spændingsfelt, der skaber et trancelignende og drømmende lydunivers, der lader lytteren synke hen i rytmer og slag." - Passive/Aggressive

Efter duoens anmelderroste debut-ep ”Pan” har udgav Erna mini-albummet “Mesh” i 2022, der skuer endnu længere igennem melodi og form for slagtøjsmusikken. Erna har bl.a. optrådt på det anerkendte spillested Café OTO i London og Copenhagen Jazz Festival.This evening you get a double concert in a 360 degree live performance with both the award-winning Estonian-born saxophonist and composer Maria Faust and her project MOnuMENT, as well as the tranche-inducing duo ERNA

...

MARIA FAUST (EE)

The award-winning Estonian-born saxophonist and composer Maria Faust is best known in the fields of third stream jazz, modern big band music, improvised music, and other alternative genres. She has made remarkable musical waves that have sent her and her bands on trips to concert halls and music festivals around the world.
Maria Faust neither plays nor composes in traditional ways and has no interest in doing so. Boldness is the hallmark of Maria Faust, her music, and her projects with ensembles that explore unusual instrumentations and techniques. She is constantly expanding her sound spectrum, and the concert at HUSET during Vinterjazz 2023 focuses on her new project and album MOnuMENT – which is her first solo saxophone album and 13th release as a leader.


MOnuMENT is an enchanting architectural journey that zooms into and out of the heights and depths of a Gothic castle on the Estonian island of Saaremaa. The Kuressaare Castle would be a source of inspiration to both Faust and famous architect Louis Kahn as both artists would spend some of their formative years on the island, albeit generations apart. Equal parts glorious and gloomy, Faust casts a Kahn-inspired Fenno-Urgic spell and tells Talmudic Tall Tales through a labyrinth of layers.
The music was recorded in the Kuressaare castle in May of 2021, and improvised. Faust created the tonal structures using the building’s physical space as inspiration and employing its echo, angles, reverb, light, and shadows as tools. Rather than trying to recreate the castle through sound, Faust says that she observed and reflected on the building, watching it from different angles, zooming in and out through spectrums of light and time.


The overall mood of the album is recognizably Faust in its melancholic and modern folk-like sound code, but it also represents a departure for the celebrated composer. In addition to being her first solo saxophone work, she also uses electronic pedals and effects (recorded live, in the moment). Her saxophone playing here is expressive and she breaks new ground with her use of harmonics, glissandos, heavy vibrato, and use of extreme dynamics.


Finally, the title – MOnuMENT – represents both artists. MONUMENT for Kahn’s architectural brutalism, MOMENT for Faust’s improvisational creations, and nu which means “now” in the Scandinavian languages and sounds like the English words “new” and “knew.”

.....

ERNA (DK)


ERNA is a drum and percussion duo from Copenhagen. They play amplified, cyclical music that is equal parts melodic new age and manic intensity.

The duo stems from a long-standing, close musical collaboration between drummer Anders Bach and percussionist Kristian Paulsen.

"… [the compositions] all move in a field of tension that creates a trance-like and dreamy sound universe that lets the listener sink into rhythms and beats." - Passive/Aggressive

After the duo's critically acclaimed debut EP "Pan", Erna released the mini-album "Mesh" in 2022, which looks even further through the melody and form of percussion music. Erna has, among other things, performed at the renowned venue Café OTO in London and the Copenhagen Jazz Festival.

Arrangør

Huset is Denmark's first culture house and has existed since 1970. A cultural platform where volunteers and alternative cultural environments create events and artistic projects. Together with different cultural partners Huset presents different cultural experiences from concerts to theater and performances, talks, underground cult movie screenings, food culture and cross-artistic projects.

Lokation

Huset-KBH, Rådhusstræde 13, 1466 København

FAQ

 • Jeg har ikke modtaget min billet via e-mail. Hvad skal jeg gøre?

  Det første du skal gøre, er at tjekke spam, uønsket post samt reklame mappen, da vi desværre nogle gange smide derhen. Det skyldes dine billetter er sendt som vedhæftet fil og det kan betrægtes som spam af nogle systemer. Alternativt kan du altid finde dine billetter ved at logge ind på din Billetto konto, som du kan tilgå via vores app eller browser. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg ønsker at annullere min billet og modtage en refusion. Hvad skal jeg gøre?

  De fleste billetter kan desværre ikke altid refunderes. Men du er altid velkommen til at kontakte arrangøren direkte, for at se om de er villige til at acceptere din forespørgsel om en refundering. Du kan kontakte arrangøren ved at klikke på arrangør og dernæst kontakt eller besvare din ordrebekræftelse. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvad sker der nu?

  Hvis flere billetter bliver tilgængelige, vil du få besked (via e-mail) sammen med de andre som er tilmeldt ventelisten. Det er efter først-til-mølle-princippet. For mere information, læs her .

 • Hvor finder jeg linket til et online event?

  På ordrebekræftelsessiden ved genenmført køb eller på ordrebekræftelsen sendt til dig på mail. Normalt vil arrangøren af eventet oplyse dig om dette i din ordrebekræftelses email, som du modtager fra os, eller efter ordren er booket sende dig en email med de informationer du skal bruge. Du kan også læse event beskrivelsen, da de kan have oplyst det der, hvordan du får adgang til eventet. For mere information, læs her .

 • Hvad er en billetforsikring, og hvorfor skulle jeg have brug for det?

  Med billetforsikringen har du mulighed for at modtage en refusion, ved nogle uforudsete hændelser gennem ERV. For mere information, læs her .