MASTERCLASS: FN'S 17 VERDENSMÅL OG FREMTIDENS ARBEJDSLIV

28 nov 2018 kl. 08:30 - 16:00

Chora Connection, Sortedam Dossering 3D, 2200 København


FN'S 17 Verdensmål og fremtidens arbejdsliv  

Denne masterclass giver den nyeste viden om purpose, trivsel og bæredygtigt arbejdsliv på fremtidens arbejdsmarked. Målet med dagen er, at deltagerne får konkrete værktøjer til at implementere bæredygtige strategier på arbejdspladsen og dermed imødekomme fremtidens omstillingskrav i tide.
Hovedtemaet er virksomhedens strategiske og taktiske eksekvering i forhold til FN’s verdensmål nr. 8 (Anstændige Jobs).

Masterclassen præsenterer to tilgange til fremtidens arbejdsliv:

Purpose v/ Erik K. Østergaard - Strategisk og taktisk virksomhedsudvikling baseret på formål og mening i kontekst af FN’s 17 Verdensmål. Fremtidens succesfulde virksomheder har purpose i DNA’et og har klare strategier for hvordan deres forretningsaktiviteter understøtter bæredygtig samfundsudvikling. De formår at tiltrække og fastholde ressourcer ved at have en klar og attraktiv bæredygtig identitet.

Trivsel v/ Yun Ladegaard - Bæredygtige arbejdspladser, der sikrer trivsel, effektivitet og menneskelig udvikling. Succesfulde virksomheder tiltrækker og fastholder talenter og medarbejdere gennem bæredygtige indsatser, der understøtter menneskelig udvikling og fællesskab.

De to tilgange til fremtidens arbejdsliv vil blive præsenteret og diskuteret med deltagerne, hvorefter deltagerne får mulighed for at bidrage med indsigter og erfaringer samt sparre med masteren.
Begge masters er eksperter, der har fingeren på pulsen i forhold til pioner-cases, nye tiltag og seneste forskning inden på området.

Denne masterclass er en del af flere masterclasses om verdensmålene i forskellige kontekster – tjek www.choraconnection.dk for mere information.

Masters

Erik K. Østergaard

Leder, partner og rådgiver omkring forandringsledelse, organisatorisk transformation og bæredygtig ledelse.

Erik KorsvikØstergaard er stifter af Bloch&Østergaard. Han er uddannet civilingeniør med speciale i kaosmatematik, har en EBA i tværkulturel projektledelse og har arbejdet med strategi, forandringsledelse og organisatorisk transformation i over 15 år. Erik fokuserer blandt andet på bæredygtig ledelse og mekanismer for fremtidens arbejde, idet han stræber efter at etablere en ledelsesramme, der giver de moderne organisationer og ledere en sammenkobling mellem megatrends, teori og praksis. Dette har ført til en række modeller bl.a. for strategieksekvering og innovation, der er implementeret i store internationale organisationer og scale-up virksomheder, med gode og målbare resultater. Erik er en aktiv foredragsholder og har aktuelt udgivet bogen “The Responsive Leader” der er blevet godt modtaget. Se link til bog her.
Læs om Erik Korsvik Østergaards arbejde her: https://blochoestergaard.dk/erik-korsvik-oestergaard-dk/

Yun Ladegaard

Ph.d. Cand. Psych. Leder af erhvervsrettede indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme, Institut for Psykologi, Københavns Universitet samt ekspert i en række udvalg.

Yun Katrine Ladegaard er forsker på Københavns Universitet og Leder i Center for Psykisk Sundhedsfremme, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Hun har skrevet Ph.d. om arbejdsrelateret psykisk sygdom - håndtering og forebyggelse på arbejdspladsen og i Arbejdsskadesystemet. Hun er forfatter til en række publikationer og en bog om stress. Yun Katrine Ladegaard har siddet som ekspert i en række udvalg bl.a. Ledernes Hovedorganisations Tænketank om forebyggelse af stress, Stressalliancen, Chora Connection, Akademikernes Centralorganisations ekspertudvalg i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø samt været dommer i Danmarks Sundeste Arbejdsplads' særpris for at arbejde med mental sundhed. Derudover er hun initiativtager og arrangør af Danmarks største forskningskonference om stressforebyggelse og behandling.
Yun Ladegaard: LinkedIn
Facebook forskerblog: https://da-dk.facebook.com/psykologyun/

Metode/proces

  1. Forberedelse til dagen: gennemlæsning af tilsendt materiale, kortlægning af egen problemstilling/behov.
  2. Oplæg, diskussion, sparring med master, bearbejdning af problemstillinger/ udfordringer samt erfaringsudveksling og idégenerering i mindre grupper (max. 10 i hver) med facilitator.
  3. Opfølgning med infomateriale, links, netværk mv.

Outcome/Effekt

Denne masterclass fokuserer på, at deltageren skal kunne agere i forhold til fremtidens krav om inddragelse af bæredygtighed i forhold til medarbejdere og arbejdspladsen. Herunder får deltageren adgang til et faciliteret forum med andre ligesindede. Der bliver givet viden og værktøjer til at arbejde videre med emnerne i egen kontekst.

Facilitatorer

Karen Blincoe
Direktør, Chora Connection

Cathrine Sort
Projektleder, Chora Connection

28. november

Salg lukket


28. november (NGO/nonprofit rabat)

Salg lukket

Erik K. Østergaard

Leder, partner og rådgiver omkring forandringsledelse, organisatorisk transformation og bæredygtig ledelse

Yun Ladegaard

Ph.d. Cand. Psych. Leder af erhvervsrettede indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme, Institut for Psykologi, Københavns Universitet samt ekspert i en række udvalg