Mind the gap! Et heldags-symposium om mennesket og kloden

29 aug 2018 kl. 09:00 - 17:00

Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 København K

MIND THE GAP – ET SYMPOSIUM OM MENNESKET OG KLODEN

Den 29. august inviterer TREDJE NATUR, Dansk Arkitektur Center, BLOXHUB og CONCITO dig til et heldags-symposium i klimaets navn. Samfundets fire ringhjørner; den akademiske verden, det politiske styre, erhvervslivet og lokalsamfundet mødes i BLOX med ja-hatten på. Vi diskuterer den nye klimarealitet og vores CO2-fodaftryk med fokus på at skabe fælles handling.

EN TANKEVÆKKENDE DAG
Kom og brug en dag i selskab med nogle af landets mest toneangivende eksperter, beslutningstagere og rapkæftede meningsdannere. Dagen igennem vil vi få sanserne pirret ved oplæg, performances, brandtaler, madoplevelser og debatter der rækker ud over det sædvanlige. Vi vil få præsenteret betonhårde facts, stærke visioner og vigtige diskussioner. Programmet tæller bl.a. Anders Morgenthaler, Ida Auken, Minik Rosing, Martin Manthorpe, Sisters Academy, CONCITO, KADK og TREDJE NATUR med flere.

Vi skal debattere og blive klogere på, hvordan vi som helhed og som individer kan handle meningsfyldt i denne antropocæne tidsalder; en epoke i verdenshistorien hvor mennesket er den altdominerende naturkraft. Denne kraft forsøges nu behersket med store og komplekse tiltag som Parisaftalen, hvor målet er at vores CO2-fodaftryk skal ned på kun 6 tons – eller 1/3 del af hvad det er nu – allerede i 2030.

FIRE SEKTORER – ÉN STEMME?
Salen i BLOX inddeles i fire ringhjørner og orienteres mod midten. Dagen igennem vil vi søge at lukke hullerne i den danske selvforståelse. Kan vi skabe en bevægelse mod en klimaneutral realitet eller må vi acceptere at den danske model er mageligt og uløseligt forbundet med en økologisk slagside?

Kom og deltag i debatten om fremtidens øko-utopier og de mangeartede paradokser i den danske andedam.

Begrænset antal pladser – tilmeld dig nu!

KEY NOTES
Ida Auken, Anders Morgenthaler, Minik Rosing, Martin Manthorpe, Sisters Academy m.fl.

DATOEN
Den 29. august markerer 2-års dagen for en forskergruppes formelle indstilling til den Internationale Geologiske Kongres om, at vi officielt bør anerkende den antropocæne epoke som en ny geologisk tidsalder.

EARLY BIRD! Tilmeld dig senest 8. juli og spar 20 %!
Deltagerne fordeles ligeligt i 4 sektorer, og du skal derfor tilmelde dig i den kategori der passer bedst med information om din titel og den organisation du repræsenterer. Se info nedenfor for at finde din billetkategori.
Deltagelse koster mellem 450 og 1450 kr., idet der gives rabat efter hvilken sektor, du kommer fra. Rabatten er vurderet ud fra den typiske økonomiske formåen i den enkelte sektor. Du kan hente yderligere rabat 20 % ved hurtig tilmelding.
Prisen inkluderer lækker bæredygtig forplejning fra Simple Feast.

DE FIRE RINGHJØRNER:

INDUSTRI OG ERHVERV
Her samles det private erhvervsliv, investeringsfonde, bygherrer, developere, brancheorganisationer.
Obs: Start-up’s og virksomheder med max 10 medarbejdere har mulighed for at tilmelde sig i billetkategorien LOKALSAMFUNDET.

POLITIK, STAT OG KOMMUNE
Her samles de offentligt ansatte i myndighedsapparaterne, beslutningstagere, folkevalgte, embedsværket, politiske organisationer, lobbyister

VIDENSSEKTOREN
Her samles videnssektoren: forskere, universiteter, skoler

LOKALSAMFUNDET
Her samles græsrødder, ildsjæle, lokale initiativtagere, foreninger, holdningsdannere, folket (samt start-ups og virksomheder med max 10 medarbejdere)

EARLY BIRD MIND THE GAP - INDUSTRI OG ERHVERV

Salg lukket

EARLY BIRD MIND THE GAP - POLITIK, STAT OG KOMMUNE

Salg lukket

EARLY BIRD MIND THE GAP - VIDENSSEKTOREN

Salg lukket

EARLY BIRDMIND THE GAP - LOKALSAMFUND + SMÅ VIRKSOMHEDER

Salg lukket

MIND THE GAP - INDUSTRI OG ERHVERV

Salg lukket

MIND THE GAP - POLITIK, STAT OG KOMMUNE

Salg lukket

MIND THE GAP - VIDENSSEKTOREN

Salg lukket

MIND THE GAP - LOKALSAMFUND + SMÅ VIRKSOMHEDER

Salg lukket