MIND THE GAP! Lolland. Klimadebat på tværs af sektorer

04 dec 2018 kl. 13:30 - 17:00

Visual Climate Center, Fabriksvej 2, 4960 Holeby

MIND THE GAP! Lolland. Klimadebat på tværs af sektorer

Kan lokale løsninger skabe globale forandringer? Hvordan kan vi på tværs af samfundets sektorer skabe bæredygtig udvikling i vores region?

Kom og deltag i debatten, når tegnestuen TREDJE NATUR og Dansk Arkitektur Center (DAC) i samarbejde med Lolland Kommune, Gate 21 og Factory Lodge inviterer til seminar i klimaets navn i Visual Climate Center i Holeby!

Forskellige sektorer – én stemme? 

MIND THE GAP peger på forskellen mellem den danske selvforståelse og vores faktiske handlinger i forhold til klimaudfordringerne. Målet med dagen er, at vi mødes på tværs af forskellige sektorer i samfundet for at have en samtale om nogle af de svære emner, som eksempelvis velfærd vs. udledning, ressourcer vs. forbrug. Vi skal blive klogere på, hvordan vi som helhed og som individer kan handle meningsfyldt i den nye klimarealitet, hvor mennesket er blevet den altdominerende naturkraft.

MIND THE GAP | Lolland

Vi mødes i Visual Climate Center i Holeby for at tage fat i snakken den grønne energiproduktion på Lolland og forholdet mellem provins og metropol i den sammenhæng. Vi vil tale om regionens landbrug og dets udfordringer og potentialer i den grønne omstilling og om transportsektorens store opgave på vejen mod et fossilfrit samfund. Vi tager pulsen og bliver klogere på, hvor det går godt, hvor det går mindre godt og hvor der skal sættes flere kræfter ind.

Lolland Kommunes borgmester Holger Schou Rasmussen byder velkommen, Flemming Rafn Thomsen partner i TREDJE NATUR fortæller om baggrunden bag MIND THE GAP og giver inspirationsoplæg om at drive en agendabaseret virksomhed. Gate21 giver indsigt ind i Lollands omstilling, Regitze Lassen klimakoordinator giver indblik ind i regionens stormflodsproblematik, Sisters Academy laver en performance, Bjarke Mathias Jensen fortæller om jordforbindelsen.nu, vi laver klimaafstemning via menti.com, Leo Christensen medlem af klima- teknik- og miljøudvalget giver en præsentationen af Visual Climate Centers animerede Globe m.m. Det nærmere program følger.

Fra oktober til december afholder vi MIND THE GAP arrangementer i fire danske regioner og deler bagefter de vigtigste handlingspunkter med alle deltagere.

Arrangementet er gratis. 

PROGRAM

13:30 Velkomst og indblik ind i Lolland Kommunes arbejde med den grønne omstilling
v/ Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune 

13:50 Hvorfor MIND THE GAP?
Baggrund for dagen og inspirationsoplæg om TREDJE NATURs agendabaserede tilgang v/Flemming Rafn Thomsen, arkitekt og medstifter af tegnestuen TREDJE NATUR

14:10 Hvad har vi lært indtil videre?
Visning af film og tankevækkende pointer fra MIND THE GAP symposiet i København v. Nikolaj Sveistrup, programchef i Dansk Arkitektur Center.

14:20 Klimaafstemning via menti.com

14:25 CO2-regnskabet på Lolland – det store billede
v/ Tue Damsøe, Cand.techn.soc, Ph.d. Projektleder i Gate 21 

14:40 Fossilfri energi - Omstilling fra sort til grøn
v/ Mads Nerup Nielsen Civilingeniør (MSc) Projektleder i REEL, Gate21 

15:55 Pause 
Mulighed for at opleve Globen i Visual Climate Center guidet af Leo Christensen

15:20 Fra landbrugsjord til naturområde 
v/ Anders N. Henriksen, godsejer Lidsø Gods som vil fortælle om sine grønne ambitioner og kampe for Lidsø Gods ”en lysegrøn virksomhed for fremtiden”

15:35 Landbruget tænkt ud af boksen
v/ Bjarke Mathias Jensen fra jordforbindelsen.nu, som kommer og præsenterer sin alternative tilgang til landbruget

15:45 Sensuous Society 
v/ Gry Worre Hallberg fra Sisters Academy. Forholdet mellem det poetiske og det økologiske sind og mellem det sanselige og det bæredygtige udfoldes og udforskes i en performance.

16:10 Samtale på tværs af sektorer
Oplægsholdere inviteres til en samtale på tværs af sektorer

16:40 Klimaafstemning via menti.com

16:50 Opsamling og tak for i dag

Billedekreditering: Fabian Oefner

MIND THE GAP! Lolland

Salg lukket