Mindfulness Baseret Sress Reduktion MBSR

24 okt 2019 kl. 10:00 - 12:30

Pakhusgården, 5000 Odense

Gruppeforløb i Odense
Vi mødes i 2,5 timer, én gang om ugen i 8 uger - samt en hel dag. Programmet er bygget op, så du bliver ført ind i de forskellige øvelser og teknikker, på en måde, hvor alle kan være med. Der vil være lette yogaøvelser, meditation, træning af nærvær og bevidsthed om tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Du vil opdage uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre og træne en ikke-dømmende tilstedeværelse i nuet.