Morgenmad med Mening / Adfærdsdesign - hvordan kan vi nudge os til bedre resultater for borgere og samfund?

28 aug 2019 kl. 08:30 - 11:00

Dokk1, 8000 Aarhus, 8000 Aarhus

VIGTIGT: Lokale er ændret til Store sal, DOKK1

Igennem de senere år er adfærdsdesign blevet fremhævet som en løsning på, hvordan man reelt kan skabe ønskede forandringer. Teorien ønsker at gøre op med en antagelse om, at menneskelig adfærd er rationel og formålsstyret. Den menneskelige hjerne er udstyret med to systemer, hvor system 1 er hurtigt, intuitivt og følelsesdrevet, mens system 2 er langsomt, rationelt og logisk. Uanset egne høje tanker, så træffer system 1 langt de fleste af vores beslutninger i dagligdagen, vi handler således ofte instinktivt. Med denne tankegang kan vi ikke blot informere borgere, men må I højere grad skabe løsninger, der (ubevidst) tvinger borgeren til at agere anderledes – også kaldet nudging.

Vi har inviteret Lisa M Larsen, der arbejder med adfærdsdesign og nudging i den offentlige sektor i Storbritannien. Oplægget fra Lisa vil indeholde en introduktion til grundbegreberne i adfærdsvidenskab og med hendes erfaring komme med eksempler på, hvordan dette omsættes til praksis. Efter oplægget vil vi afvikle en session, hvor vi reflekterer over den nye viden og diskuterer, hvordan dette kan bruges i det daglige arbejde i Aarhus Kommune.

Program:
8.30-9.00: Rullende ankomst og morgenmad

9.00-10.25: Fagligt oplæg ved Lisa M Larsen

10.25-10:50: Refleksioner i grupper

10:50-11:00: Opsamling og tak for i dag


Gratis UDSOLGT