Morgenmad med Mening: Servicedesign i det offentlige

22 aug 2018 kl. 08:30 - 11:00

Center for Innovation i Aarhus, Dokk1, niveau 2.2, Hack Kampmannsplads 2, 8000 Aarhus C


De samlede udgifter til produktion af offentlige serviceydelser er på 506 mia. kr., eller 26 % af det danske BNP. Hvad ville der ske, hvis vi forholdt os mere til design af services, og hvordan skulle vi gribe det an? Det kan servicedesign hjælpe med. Servicedesign drejer sig om at udvikle og tilrettelægge serviceydelser på en måde, så de er attraktive for modtagerne og effektive for udbyderne.

Denne Morgenmad med Mening giver et indblik i, hvad servicedesign er, og hvordan vi i kommunerne kan arbejde med at kortlægge og forbedre offentlige services.

Arrangementet er for Aarhus Kommunes medarbejdere og tildeling af pladserne sker efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig arrangementet her:


Tid og sted

Onsdag d. 22. august 2018, CFIA, DOKK1

8.30-9.00: Check-in og morgenmad

9.00-11.00: Oplæg og diskussion


Program

Velkomst og introduktion

CFIA byder velkommen og giver en kort introduktion til dagens program

”Servicedesign i kommunerne”
v. Anne-Sofie Thomsen, KL - kontoret for digitalisering & borgerbetjening

KL har siden 2016 arbejdet med at udbrede viden og kendskab til servicedesign i kommunerne. Anne-Sofie fra KL fortæller om, hvorfor og hvordan KL arbejder med at skubbe kommunerne i gang med servicedesign. Hun vil bl.a. give en introduktion til servicedesign og præsentere specifikke cases fra andre kommuner. Afsluttende vil hun belyse hvilke barrierer, der viser sig i arbejdet og ikke mindst den værdi, det giver, når man overkommer de barrierer.

"Servicedesign i praksis"
v. Marie Herborg Krogh, Center for Innovation i Aarhus

Marie introducerer til konkrete eksempler på, hvordan vi i CFIA arbejder med servicedesign i Aarhus Kommune. Hvordan har vi grebet processen an? Hvilke principper og metoder har været afgørende i projekterne? Og hvordan kommer du selv let igang, hvis du har fået lyst til at prøve metoderne af?

Afrunding og tak for i dag

Servicedesign i det offentlige

Salg lukket