Når vold, trusler og krænkelser rammer!

04 okt 2018 kl. 19:00 - 21:00

Villa Blide Kursuscenter, Tvendagervej 15, 2750 Ballerup

Fysisk og psykisk vold og krænkelser kan ramme hårdt og sætte dybe spor!

Et foredrag for dig der har oplevet volden og/eller krænkelser på tæt hold, enten på jobbet
eller privat. Alle kan deltage.
Tendenserne er klare og tydelige og alle undersøgelser viser det samme. Volden,
truslerne og krænkelserne er stigende i vores samfund.
Vi rammes både privat, på jobbet og i skolen. Alle kan blive udsat, og alle kan have brug
for at få viden til både at kunne forebygge, men også håndtere situationen når vi har været
udsat.

I løbet af foredraget kommer vi ind på:

 • Hvad er vold – både fysisk og verbalt
 • Hvad er en krænkelse
 • Hvad kan man gøre – dine rettigheder og muligheder
 • Hvad siger loven?
 • Sagens gang hvis du vælger at anmelde
 • Skal volden registreres, hvis det sker på jobbet
 • Hvad sker der bagefter – reaktioner og tankerne, der følger med

Foredraget er relevant for:

 • Dig som har oplevet vold og/eller krænkelser på jobbet
 • Dig som har oplevet vold og/eller krænkelser privat
 • Dig som er pårørende til én, der har oplevet vold eller krænkelser
 • Fagpersoner, fx arbejdsmiljørepræsentanter der har til opgave at hjælpe kolleger.

Foredraget afholdes af De Psyko-Fysiske Konsulenter.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og bidrage med egne oplevelser undervejs.

Alle kan deltage.


Oplægsholder: Per Wagner fra De Psyko-Fysiske Konsulenter

Der vil blive serveret kage, vand og småkager.

Tilmeldingsfris 2. Maj 2018.

Husk billetten.

Minimum 10 deltagere.

Billet

Salg lukket