ØRRED OG PRAKTISK NATURPLEJE I NATURFORMIDLING

13 mar 2020 kl. 14:00 - 17:00

Kongemarken 34, 4000 Roskilde

Nationalparken og Roskilde og Omegns Lystfiskerklub – ROLK – inviterer til et bonus arrangement om ROLKs arbejde med opdræt og udsætning af havørred og praktisk vandløbsrestaurering i deres naturformidling. Vi har planlagt et indholdsrigt fyraftensarrangement, hvor I vil få ny viden, praktisk erfaring og masser af anekdoter om nationalparkens havørredbestand, fjorden og vandløbene.


På arrangementet vil I få fortalt, opleve ved selvsyn og selv medvirke til, hvordan ørredbestanden i Kornerup Å og Gedebæksrenden er blevet reetableret siden 2000 og frem, og hvordan vandløbene med enkle greb kan hjælpes til at huse meget mere liv. Desuden vil vi på tværs af formidlerne udveksle erfaringer med meningsfyldt praktiske naturplejeaktiviteter i naturformidling.