Powerfull Contakt - bestil tid mellem kl. 13-18

10 aug 2018 kl. 13:00 - 18:00

Skovsbyvej 16, 5492 Vissenbjerg, Danmark, Skovsbyvej 16, 5492 Vissenbjerg

Kurser tilbydes som indiviudelle sessioner eller sammen i gruppe. Hvis du ønske individuel session siges dette ved tidsbestilling. Ved flere deltagere øges tiden dog max. 2 timer. Prisen er derfor den samme.

Nysgerrig efter andre datoer? Kig i kalenderen efter Powerfull Contakt https://hestenge.dk/kalender.html

For at deltage:
Du køber billet her på Billetto og kontakter Dorte Have på sms eller ringer: tlf. 24459501 for at aftale nærmere om tidspunkt.

Om kurset med Eagala modellen (metode)

Det er en model hvor der altid er et team på mindst 2 facilitatorer, der sammen med dig, skaber en scene der giver dig mulighed for læring. Mødet med heste er altid fra jorden. Du vil møde Dorte Have og Anette Strøm der begge er certificeret i Eagala.

Foto af Erna:

Hun udtaler: "I situation med hestene, oplevede jeg at kunne arbejde med hesten gav forskellig respons ud fra min egen grad af selvtillid. Jo mere klar og tydelig og fast jeg var i min kropsholdning, jo bedre respons med hesten. Jo mere jeg samtidig kunne læse hesten grænse, jo bedre respons." Hun fortsætter: "Et værdifulde redskab i personlig udvikling gennem arbejdet med hestene Som "biprodukt" af kursuset har jeg fået knækket min opadgående vægtkurve. Min afhægighed at mad er stort set normaliseret. Jeg har haft ganske få tilbagefald som hurtigt blev vendt til positiv adfærd. Endnu engang. Jeg har fået meget forskelligt med fra kursuset og det bundfalder sig lidt efter lidt." På spørgsmålet: . Det at træffe valg, og tage ansvar for det valg du traf, fortæl om det. Erna svarer "Det er blevet meget tydeligt for mig, hvilke mekanismer der er i spil, hvilket gør at jeg er øver mig mere og mere i at holde fast og mærke efter i hvilke er mine valg og hvornår mine valg er funderet på min forventning om at andre vil have mig til at træffe et bestemt valg".

Hanne siger om at sætte grænser "Nogle trak sig når andre kom for tæt på. Jeg fandt ud af hvor mine grænser var".

Vi arbejder med følgende temaer:

Om Powerfull Kontakt

Din læring bliver i et rum der faciliteres af et team uddannet i Eagala modellen, hvor fritgående heste indgår. Fordi hestene indgår i processen, vil du opleve en direkte feed back på din adfærd, og blive anerkendt i den du er.

Taleteknikken der bruges i Eagala er Clean Language, som du vil opleve teamet anvende. Det skaber et trygt læringsrum og samtidig en oplevelse af at blive forstået og samtidig nysgerrighed på at lære mere om sig selv.

Vi glæder os til at møde dig.

Med venlig hilsen

Hestenge Consult
Skovsbyvej 16
5492 Vissenbjerg
CVR 26980224
info@hestenge.dk
www.hestenge.dk


Powerfull kontakt åbent kursus

Salg lukket