PRISON POEMS – EN AFTEN I FRIHEDENS OG HÅBETS TEGN

01 feb 2020 kl. 21:00 - 22:30

Christians Kirke, Strandgade 1, 1401 København

Det bliver en aften fyldt med lys og fremtidshåb, når NJORD Biennale inviterer til koncert lørdag den 1. februar 2020. 

I samarbejde med Mogens Dahl Kammerkor og Copenhagen Light Festival tager vi på en dramatisk rejse ind i det menneskelige sind, når det presses til det yderste på baggrund af tro og overbevisning. 

Med udgangspunkt i poesiens verden byder aftenen på et koncertprogram, hvor ord og musik fletter sig sammen til udsagn om længsel, ensomhed, eksistentiel vækkelse og frihedstrang.

Aftenen indledes af Sven-David Sandströms solo for horn LAMENTO IN LONTANO og efterfølges af Peter Gunnar Peterssons mørke og sjælfulde suite AFTONLAND. Teksterne til suiten er fire digte af den svenske Nobelpristager Pär Lagerkvists digtsamling af samme navn. Lagerkvists eksistentielle digte og Peterssons komposition opføres af Mogens Dahl Kammerkor. 

PRISON POEMS
Aftenen fortsætter med en dansk førsteopførelse af Lasse Thoresens stykke PRISON POEMS. Kompositionen er skrevet over den iranske digter Mahvash Sabets digtsamling Prison Poems fra 2013. 

I 2008 arresteres Mahvash Sabet i hjemlandet Iran, alene fordi hun er medlem af det religiøse minoritetssamfund Bahá’í. To år senere idømmes hun 20 års fængsel. Indespærret i et af Irans hårdeste fængsler skriver Sabet sine digte på servietter og toiletpapir. Med venners hjælp bliver digtene smuglet ud, redigeret, oversat fra persisk og udgivet som Prison Poems.

Det er stærke digte, som reflekterer over desperation, håb og ensomhed og som samtidig afspejler, hvordan et menneske trods modgang kan vokse sig stærk i både tro og ånd – og netop dette spændingsfelt har inspireret Lasse Thoresen til sin musikalske udgave PRISON POEMS

Skuespiller Karen-Lise Mynster reciterer på aftenen Mahvash Sabets digte i en dansk oversættelse.

TALK OM PRISON POEMS
Før koncerten vil der være mulighed for at deltage i en talk om PRISON POEMS i Krøyers Café. Moderator og deltagere vil blive offentliggjort løbende. Fra Krøyers Café følges vi i et fakkeltog til koncerten i Christians Kirke. 

RECEPTION // BOGSALG 
Vi afslutter aftenen med en reception i forbindelse med udgivelsen af digtsamlingen Prison Poems i en dansk oversættelse. Der vil være mulighed for at købe eksemplarer af bogen direkte af Mahvash Sabets danske forlag Det Poetiske Bureaus Forlag både før og efter koncerten i Christians Kirke.

Aftenen arrangeres i samarbejde med Det Poetiske Bureaus Forlag og Dansk PEN.

https://njordbiennale.com //  #NJORD2020

Monotypi: © Maja Lisa Engelhardt / VISDA

***
NJORD 2020 – støttet af // Aage og Johanne Louis-Hansens Fond // A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal // Augustinus Fonden // KODA Kultur // William Demant Fonden // Wilhelm Hansen Fonden // Det Obelske Familiefond // Politiken Fonden // Beckett Fonden // Nordisk Kulturfond // Københavns Kommune // Nordea Fonden