Privatisering af politiet - gratis foredrag v/ Mette Volquartzen

24 sep 2020 kl. 19:00 - 21:00

Politihistorisk Forening inviterer hermed medlemmer og andre interesserede til debat om privatisering af politiet på baggrund af et oplæg fra politiforsker og ph.d. Mette Volquartzen, der er forfatter til bogen Politi og privat vagtvirksomhed.

Skal politiet udlicitere opgaver til private sikkerhedsfirmaer? Politiet er presset på at nå deres opgaver, særligt ejendomsforbrydelser, og flere kommuner har givet udtryk for at ansætte private vagter til at håndtere indbrud og uro. Fx i Gentofte, hvor borgmesteren vil oprette et vagtværn, der kan køre udrykning og fange indbrudstyve. I Sverige har man i mange år delegeret politiopgaver som fx ordenshåndhævelse med tilhørende magtbeføjelser til private vagter, og i Norge indgår private sikkerhedsfirmaer i de lokale beredskabsplaner. Kan og - vil - vi gøre det samme i Danmark? Mette Volquartzen giver et indblik i (den manglende) lovgivning og aktiviteterne på det private sikkerhedsmarked. Hun vil give sit perspektiv på de problemstillinger, som et offentlig-privat samarbejde mellem politiet og den private sikkerhedsbranche rejser.

Indledning ved lektor og kriminolog Lars Holmberg fra Københavns Universitet.

Alle er velkomne til arrangementet.