Psykomotorisk behandling ved senfølger efter seksuelle overgreb

07 apr 2018 kl. 08:00 - 14:30

Psykomotoriske Terapeuter København, Vesterbrogade 20, 2 th, 1620 København

For psykomotoriske terapeuter og - studerende på 2. og 3. år. OBS - der er kun plads til 8 deltagere på kurset.

Mange voksne med senfølger efter overgreb oplever, at der mangler relevante behandlingstilbud og den psykomotoriske tilgang med fokus på

  • relation til sig selv,
  • relationen til terapeuten og
  • relationen til andre samt
  • en kropslig blid og ressourceorienteret tilgang

er særlig relevant til denne gruppe af voksne mænd og kvinder.

Dette kursus vil klæde dig på til at møde klienter med senfølger efter seksuelle overgreb, hvor du vil få viden om de forskellige typer af senfølger, traumetilstande og relevante psykomotoriske metoder til at arbejde med relation, krop og nærvær til støtte i vejen mod at komme hjem i egen krop, bedre grænsesætning og selvaccept. Der vil være særligt fokus på den individuelle terapi, men psykomotorisk terapi i grupper vil der også kort introduceres til.

Dette kursus og kurset om "individuel psykomotorisk terapi med fokus på øvelser og manuel behandling af den dybe fasciestrøg med fokus på adduktorer, iliopsoas, diaphragma, lunge/hjertelig, hals og kæbe" d. 5. maj hænger behandlingsmæssigt sammen, men kurserne kan sagtens tages uafhængigt af hinanden.

Der udleveres kompendium og kursusbevis

Billet

Salg lukket