Qi Gong uddannelse

04 jun 2016 kl. 10:00 - 05 jun 2016 kl. 17:00

Gladsaxe Sportshal, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg Gladsaxe

Qi Gong uddannelse
(modul 3)

Qi Gongs popularitet er støt stigende og vil blive mere og mere populært de kommende år.
Vi går en historisk tid i møde, hvor der vil være flere ældre end nogensinde før, og behovet for træningssystemer der vægter mobilitet og balance vil vinde frem.
Hertil kan lægges Qi Gongs fremragende evne til at fremme kroppens selvhelende kræfter og skrue sindet på vågeblus, og dermed reducere uhensigtsmæssig stress' negative følger for krop og sind.

I Qi Gong trænes musklerne uden udmattelse, den fysiske balance udvikles, og smidighed og mobilitet bevares. Knoglerne styrkes og en integrering af krop og sind og egen oplevelse af ro og velvære vil finde sted.

Modulerne
Hvert modul på uddannelsen er selvstændige moduler, som består af to hele weekender samt en supervisionsdag ind imellem de to weekender ( 4 timer). I alt 32 timers undervisning.
Der må forventes at skulle øves/trænes en del mellem weekenderne, for at få det største udbytte.

Der er i alt 5 moduler på uddannelsen, men hvert modul er selvstændige moduler, hvor kursisten lærer et (to) forskellige Qi Gong set, bliver eksamineret i det, og efterfølgende er i stand til at undervise i det. Derudover undervises der i standing meditation og elementer fra Daoyin (selvmassage)

Fordelingen mellem teori og praksis vil være ca. ¼ teori og ¾ praksis. Områder som kropsholdning, fødder og åndedræt vil blive berørt, og der vil blive udleveret et kompendium med relevant teori omkring kinesisk medicin og anatomi – ligesom der vil blive henvist til yderligere relevant litteratur.
Der vil være stort fokus på praktisk kunnen og formidling. Holdene vil være små – da det er vigtigt at alle bliver dygtige til det de lærer – forstår det - og kan formidle det. Ved bestået og gennemført eksamination, vil et certifikat blive udstedt.

Det er vigtigt at huske på, at Qi gong ikke blot er gymnastiske øvelser - og det tager tid at lære og sætte sig ind i den tankegang der ligger bag. Qi Gong handler om Qi = energi, krop, åndedræt og sind.

Hvis du har et ønske om at gennemgå alle 5 moduler, vil det strække sig over en periode på ikke under 2,5 år.

Omvendt kan du selvfølgelig undervise, når et modul er gennemført og bestået – og behøver ikke tage yderligere moduler, hvis ikke det ønskes.

Efter endt uddannelse vil der være tilbud om løbende supervision.


Billet

Salg lukket

Billet

Salg lukket