Radical Empathy, A Continuous Score, Act 11: The Musical, P*D*A*

17 apr 2021 kl. 19:00 - 22:00
Super arrangør
Billetter Gratis
Billetter Gratis

See English translation below

Gratis live performance og samtale, lørdag 17 april, kl. 19:00
Reserver billet her, og modtag zoom link fredag d 16 april.
19:00 - 20:45 
Velkomst ved Rønnebæksholms leder Lotte Juul Petersen. Performance i 2 akter inkl. 15 min pause
21:00
Q&A med P*D*A* modereret af kurator Stine Hebert

I april opføres en ny online forestilling af P*D*A * kommissioneret af Rønnebæksholm i samarbejde med freelance kurator Stine Hebert. P*D*A* (Public *Display*of Actions *) er et samarbejde mellem kunstnere og underviserne Kjell Caminha, MC Coble, Andreas Engman og Jeuno Kim.

P*D*A* har udviklet værket i samarbejde med følgende kunstneriske partnere:
Anna Carlsson (musical/komposition), Dinis Machado (koreografi), Sky Deep (soundtrack) og Inga Kolbrun Söring (scene /teknik)

Performancen tager udgangspunkt i reform og uddannelse, der er tæt forbundet med Rønnebækholms historiske kontekst – samtidig tager værket afsæt i musicalen som genre, og udforsker sang som en pædagogisk strategi for at øge bevidstheden og dannelsen af en kollektiv identitet. Værket er skabt under pandemiens ustabile vilkår, der har begrænset mobilitet og øget oplevelsen af isolation, angst og frygt for sygdom såvel som den nationalisme og racisme, der har præget håndteringen af virussen. Act 11: The Musical udspringer fra et behov for at dele sårbarheder og overlevelsesstrategier, men udgør også et sted for både tilflugt og handling.

Act 11: The Musical vil materialisere, oversætte og skabe en collage ud af de sociale forhold, der præger denne usikre tid. ’Public Service Announcements’ er vævet ind imellem fortællinger om personlige erfaringer, institutionelle oplevelser og en offentlig begærsøkonomi. De tjener som soniske fyrtårne og opfordrer til årvågenhed, når hvidt overherredømme og institutionel vold etableres i kølvandet på politisk ustabilitet, der drives frem af ‘post-sandhed’, hvid skrøbelighed og berettigelse under pandemiens desperate omstændigheder.

Radical Empathy, A Continuous Score er et igangværende projekt, der med hvert akt søger at finde nye metoder til at handle og bevidstgøre. Hvordan kan kunstens visuelle og performative evner til at navigere i det hurtigt skiftende sociale og politiske klima deles og bruges kollektivt blandt kunstnere, aktivister, forskere og en offentlighed?

Radical Empathy, A Continuous Score, Act 11: The Musical af P*D*A* er udviklet og kommissioneret af Kunsthal Rønnebæksholm i samarbejde med freelance kurator Stine Hebert. Det er en del af Rønnebæksholms kunstneriske program FællesRum støttet af Det Obelske Familiefond og projektet er yderligere støttet af Statens Kunstfond og Nordisk Kulturkontakt.

BIOGRAFI
P*D*A* har eksisteret siden 2017. P*D*A* (Public* Display* of Actions*) er et samarbejde mellem kunstnerne og underviserne Kjell Caminha, MC Coble, Andreas Engman og Jeuno Kim. De er inspireret af queer feministisk performancekunst, street/guerilla-teater, agitprop og Speakers ’Corners såvel som de forskellige sammenhænge medlemmerne oplever tilhørighed med (Korea, USA, Brasilien, Sverige og Danmark).

///////////

English translation

Free live performance and conversation, Saturday 17 April, 7pm
To book ticket click here. You will receive a zoom link two days in advance.

7-8:45pm Welcome by Lotte Juul Petersen, Director of Rønnebæksholm. Performance with a 15-minute intermission
9:00pm
Q&A with P*D*A* moderated by curator Stine Hebert

In April a new online performance by P*D*A*, commissioned by Rønnebæksholm in collaboration with freelance curator Stine Hebert, will launch on social-digital platforms. P*D*A* (Public* Display* of Actions*) is a collaboration between artists and educators Kjell Caminha, MC Coble, Andreas Engman and Jeuno Kim.

To develop the new online performance P*D*A* has collaborated with the following artistic partners: Anna Carlsson (musical theater/ musical song composition), Dinis Machado (choreography), Sky Deep (soundtrack), Inga Kolbrun Söring (stage/tech).

Taking its point of the departure in the musical genre, the new performance draws from the spirit of reform and education that defines Rønnebækholm’s historical specificity, the serendipitous finding of singing collectively as a pedagogical strategy for raising awareness and formation of a collective identity.
The new performance works within conditions of instability that compound the restrictions on movement and isolation from others, the anxiety and fear of illness, as well as the nationalisms and racism that rallies around the virus. Act 11: The Musical comes from the need to share vulnerabilities and coping strategies while aiming to be a space of both refuge and action.

Act 11: The Musical will rift on, borrow from, materialize, collage, and translate the social fabric around us during these precarious times. Woven in between narratives of personal reflections, institutional experiences, and public desires are Public Service Announcements. They serve as sonic beacons, urging vigilance when white supremacist powers and institutional violence amass in the wake of political instability fuelled by post truth politics, white fragility and entitlement during this raging pandemic.

Radical Empathy, A Continuous Score is an ongoing project that, with each act introduced, seeks to find new tools of action and awareness. How can the visual and performative literacy of art be shared and used collectively among artists, activists, researchers, and the general public to navigate the swiftly changing social and political climate?

Radical Empathy, A Continuous Score, Act 11: The Musical by P*D*A* is developed and commissioned by Kunsthal Rønnebæksholm in collaboration with freelance curator Stine Hebert. The work is part of Rønnebæksholm artistic program FællesRum supported by Det Obelske Familiefond and further support from the Danish Arts Foundation and Nordic Culture Point has enabled this new work.

BIOGRAPHY
P*D*A* has collaborated since 2017. P*D*A* (Public* Display* of Actions*) is a collaboration between artists and educators Kjell Caminha, MC Coble, Andreas Engman and Jeuno Kim. They are informed by queer feminist performance art, street/guerilla theater, agitprop and Speakers’ Corners as well as by the differing contexts from which the members identify (Korea, USA, Brazil, Sweden and Denmark).

eventet sluttede

Radical Empathy, A Continuous Score, Act 11: The Musical, P*D*A*

Se detaljer
Vil du se flere events?

Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke