Rekruttering - skab udvikling og nye muligheder med nyuddannede kandidater

17 sep 2020 kl. 07:30 - 10:00

Billetter DKK 180,00

Deltag med venner

Op mod 60 % af dimittenderne forlader Nordjylland efter endt uddannelse - samtidig har mange nordjyske virksomheder udfordringer med at rekruttere og fastholde kvalificeret, højtuddannet arbejdskraft. 

Derfor sætter vi denne morgen spot på, hvordan rekruttering kan være med til at fastholde talenterne i Nordjylland og hvilken værdi det har for virksomhederne at besætte deres stillinger med nyuddannede kandidater.

Det er nemlig ikke kun kandidaten, der under en onboardingproces skal lære virksomheden at kende - virksomheden har ligeledes en stor gevinst at vinde ved at vende læreprocessen den anden vej og lade sig sig inspirere af ny indsigt og viden. 

Netværksarrangementet er åbent for alle - dog har vi et begrænset antal pladser, da arrangementet er dialogbaseret og med fokus på at dele viden og skabe nye relationer. 

Arrangementet er inkl. let morgenforplejning. 

I ekspertpanelet sidder blandt andre: 

Pia Bloch Nielsen, Karrierekonsulent, Magistrenes A-kasse

Panelet opdateres løbende. 

Perspektivet Interessenetværk skaber viden og nye kontakter, så du står stærkt i dit arbejdsliv.

Hver måned popper netværket up i en nordjysk virksomhed og sætter i selskab med et skiftende ekspertpanel spot på et aktuelt emne.

Netværket er åbent - du er velkommen til de arrangementer, der har din interesse.

Købte billetter kan altid benyttes til årets øvrige netværksarrangementer, hvis du mod forventing må melde afbud, men refundering gives ikke.

NB. Vi holder os indenfor rammerne (hygiejne og deltagerantal) af Myndighedernes anvisninger i relation til Covid-19.

Netværk