Riccardo Sinigaglia (IT) + År og Dag

23 maj 2019 kl. 20:00 - 23:00

Alice, Nørre Allé 7, 2200 København


Døre kl 19 / Koncert kl. 20

Fyld din aften med minimalistiske kompositioner, shamanistiske
stemninger og elektroakustiske udforskninger, når sammenslutningen År
& Dag samt en af den italienske elektroniske musiks førende
skikkelser, Riccardo Sinigaglia, byder på stærkt program. Aftenen byder
på koncerter med Sinigaglia og År & Dag samt visning af videoværker
fra Sinigaglias kunstnergruppe Correnti Magnetiche. Præsenteres i
samarbejde med TAPE og Sun Ship.Riccardo Sinigaglia

Riccardo Sinigaglia er komponist og musiker. Han har igennem en lang
karriere beskæftiget sig med elektronisk musik, teknologi og
musiketnologi. Hans samlede værk, der dyrker fascinationen af det
umiddelbart modstridende i teknologiske muligheder og shamanistisk
urmusik, opstiller en momentant samtidig lydlig fortid, nutid og
fremtid. Sinigaglia har siden sidst i 70’erne været en helt central
skikkelse på en interessant italiensk musikscene, der overordnet set har
reaktualiseret kompositorisk minimalisme og fornyet den med
mikrochippen og hjemmestudiet som afgørende medspillere. Minimalismens
relation til ikke-vestlig musikkultur fremhæves og understreges i
Sinigaglias arbejde. I 1980 stiftede han Futuro Antico med Walter Maioli
og Gabin Dabiré, og udgav et selvbetitlet album. I 1985 stiftede han og
Mario Canali kunstnergruppen Correnti Magnetiche. I 1986 udgav han sit
første soloalbum, Riflessi, som blev genudgivet i 2017. Han er
albumaktuel i 2019 med LP’en In Fa på Black Sweat Records. Riccardo
Sinigaglia underviser til daglig i elektronisk musik på konservatoriet i
Milan, hvor han selv studerede i 70’erne.

Cirkulært Musiksystem

Sammenslutningen År & Dags fire medlemmer, Anders Lauge Meldgaard,
Andreas Pallisgaard, Mads Pind Forsby og Michael Mørkholt præsenterer ny
musik til et elektroakustisk system og instrumentarium, der sammenkæder
digital og analog teknologi, mekanik og menneske i ét kredsløb. Stykket
Cirkulært Musiksystem kredser om tiden. En stor mængde hjemmebyggede
mekaniske træhjul med håndsving styrer en række synthesizere,
sequencere, slagtøj, støjmaskiner mm. Den cirkulære bevægelse danner
rammen for kompositionslogikken. Det hånddrevne princip og hjulenes
fysik og idiomatik skaber en sejlende og vævende rytmik, hvor flere
sprængte tidsligheder sammenlægges til en særegen og lagdelt fællestid.
År & Dag har udarbejdet et kompositionssystem, der er tænkt som et
installatorisk værk, betjent af komponisterne selv. De fire medlemmers
individuelle arbejdsgange og kunstneriske idéer smelter sammen og
fremføres i fællesskab. Cirkulært Musiksystem er nyskabt grænsesøgende
musik, der udvider både de bestående kompositoriske konventioner og den
gængse koncertform. Systemet udfordrer og genforhandler
kunstnersubjektet og musikerens individuelle position til fordel for en
større centrifugal fællesform, hvor den enkelte medvirkende indgår i et
organisk kredsløb. Musikken er udarbejdet på instrumentariets præmisser;
dets muligheder og dets begrænsninger.

Correnti Magnetiche

i 1985 Stiftede Riccardo Sinigaglia og Mario Canali kunstnergruppen
Correnti Magnetiche. De benyttede tidlig computer teknologi og digitale
systemer til skabelsen af audio-visuelle værker, de arbejdede
installatorisk, producerede videobånd og spillede elektroniske
koncerter. Correnti Magneticos værker har vundet mange priser
internationalt ved udstillinger og demonstrationer af computerkunst i
Østrig, Japan U.S.A., Italien, Ungarn og Schweiz. De er blevet vist på
TV og spillet i radio verden over.

Standard

DKK 108,00 + DKK 12,00 gebyr