Risø 60 år - Grøn energi til os alle? Før, nu og i fremtiden

05 dec 2018 kl. 19:00 - 21:00

Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde


Dobbeltforedrag om seks årtiers stræben efter at gøre det umulige muligt inden for vedvarende energi. I anledning af Risøs 60-års-jubilæum inviterer Roskilde Museum den 5. december til en aften med Risø-forskerne Anne Hauch og Niels-Erik Clausen. Hør hvor langt forskningen er i dag, og hvordan vi kom hertil – og få et kig ind i fremtiden.

Der er rigeligt med vedvarende energi, og vi er blevet gode til at ’høste’ den. Næste skridt er at finde ud af, hvordan vi effektivt konverterer og lagrer den grønne el. Og netop dét problem arbejder lektor, ph.d. Anne Hauch fra DTU Energi med til daglig.

I første del af dobbeltforedraget ’Risø 60 år’ fortæller hun om de teknologiske løsninger, hun forsker i. Med udgangspunkt i Risøs historie vil hun undersøge spørgsmålet om vedvarende energi. For er der energi nok til os alle – og kan vi overhovedet udnytte den? Anne Hauch taler om sit forskningsarbejde med afsæt i Risøs historie – om atomfysikeren Niels Bohr og ingeniøren Haldor Topsøes roller i Risøs opstart, grundlaget for oprettelsen og interessen for en fredelig udnyttelse af kernekraften.

Vindkraft - fra græsrødder til milliardindustri

I aftenens anden del vil lektor Niels-Erik Clausen fra DTU Vindenergi belyse den fantastiske historie om vindenergiens udvikling i Danmark: Fra græsrodsbevægelser i 1970’erne til en stor, etableret vindmølleindustri med en trecifret milliardomsætning.

Efter oliekrisen i 1970’erne begyndte en række græsrodsbevægelser i Danmark at arbejde med vedvarende energi. På Risø begyndte en lille gruppe af unge ingeniører at arbejde med vindenergi. Da atomkraft i midten af 1980’erne blev taget ud af den danske energiplan, begyndte Risø en omstilling fra kernekraft til vedvarende energi. I dag er vindmølleforskningen på Risø inde i en spændende udvikling. Vi skal se nærmere på vindenergiens betydning for det danske samfund i dag, høre mere om den aktuelle forskning inden for området og tage et kig ind i fremtiden.

Risø 60 år

I 2018 er det 60 år siden at Risø blev indviet nord for Roskilde. Oprettelsen af Risø som atomenergikommissionens forsøgsanlæg var en stor, statslig satsning. Gennem årene har der været et interessant samspil mellem forskningen på Risø og de skiftende, politiske dagsordener. Holdningen til kernekraft har ændret sig meget siden 1958, og i dag er det forskning i vedvarende energi, der bedrives på Risø. I anledning af 60-års jubilæet for Risø giver to af de forskere, der har deres daglige gang på DTU Risø, et dobbeltforedrag på Roskilde Museum om deres arbejde set i lyset af institutionens historie.


Læs om arrangementet på museets hjemmeside.

Tid, Pris, Sted
5. december 19-21
75 kr. Billetter kan købes her på billetto.dk eller i Roskilde Museums butik
Roskilde Museum

Billet

Salg lukket