​Roskildelektioner: Sortebrødre Plads – en nyopdaget bydel fra middelalderens Roskilde

07 mar 2018 kl. 19:00 - 21:00

Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde

Savner du også i ny og næ skolebænken og de konstante input af ny viden? Så kom og vær med, når Roskilde Museum hver måned giver dig muligheden for at blive klogere! Vi inviterer til en lektion med fokus på byens fascinerende og stadigt udforskede historie. Med fingeren på pulsen præsenterer varierende oplægsholdere nye opdagelser, anderledes vinkler og genfortolkede forståelser af historien – med efterfølgende spørgerunde. Museet sørger selvfølgelig for en sanselig oplevelse undervejs!

Største udgravning i Roskilde nogensinde

I marts måned byder vi velkommen til Roskilde Museums egen middelalderarkæolog Jesper Langkilde, der vil fortælle om museets udgravninger på Sortebrødre Plads. Forud for Roskilde Kommunes opførelse af et nyt p-hus på Sortebrødre Plads har ROMU i 2017 udgravet et felt på ca. 2800 m².

Udgravningen er dermed den største arkæologiske udgravning i Roskilde nogensinde. Det udgravede område lå i middelalderen lige uden for byens befæstning og byporten mod øst – den såkaldte ”Røde port”. Udgravningen viste at der i middelalderen fandtes en forstad uden for byvolden, og at Roskilde derfor var endnu større end vi hidtil har troet.

Jesper Langkilde er museumsinspektør, middelalderarkæolog og ansvarlig for middelalderarkæologien på ROMU, hvoraf arbejdet med Roskilde by udgør den væsentligste del. I oplægget vil han præsentere resultater og fund fra udgravningen og sammenligne med den eksisterende viden om byen. Han vil også fortælle om kommende udgravninger og projekters muligheder for at bidrage med endnu mere viden om middelalderens Roskilde.

Tid, pris og sted

7. marts, kl. 19-21
75 kr. pr. billet, inkl. entré til museet.
Roskilde Museum, Skt. Ols Stræde 3, 4000 Roskilde

Billet

Salg lukket