Rundvisning i arkæologiske udgravning ved Muningård.

07 nov 2018 kl. 16:00 - 17:00

Lejrevej 10, 4320 Lejre

Mens vintermørket sænker sig, åbner ROMUs arkæologer op og fortæller om en i gangværende udgravning ved Muningård i udkanten af Allerslev. I den forbindelse inviterer ROMU til rundvisning i udgravningen ved museets arkæologer

Indtil videre er der dukket spor frem fra bronzealderen. Det er især spor fra husene, der er dukket op. Arkæologierne mener, at der er så mange huse, at der er tale om en regulær boplads. Sand-synligvis både fra den ældre og den yngre bronzealder (1800-500 f.v.t.). En af hustomterne stæk-ker sig over 30 meter i længden. Flere steder er husets ildsted lokaliseret og diverse gruber afslører spor fra deres beboernes husgeråd. Bopladsen er en del af et større område i Allerslev med fortidsminder fra bronzealderen, blandt andet en gravhøj og lange rækker af ildsteder der peger op mod gravhøjen.

Praktisk info:

Mødested: Lejrevej 10, 4320, Lejre

NB: Vær opmærksom på, at der IKKE kan parkeres på Lejrevej 10. Men, at parkering skal foregår ved: Lejrehallen, Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre eller i vejsiden på Bispegårdsvej, langs sportsanlægget. 

Rundvisningen foregår i det fri.

Billet

Salg lukket