Særligt sensitive - Foredrag v/Stine Klarskov

22 feb 2018 kl. 19:00 - 21:00

Hasle Rådhus, Storegade 64, 3790 Hasle


- føler du dig ofte stresset eller ensom?

Begrebet ”særligt sensitiv” dækker over mange forskellige symptomer. Det kan eksempelvis være.:

  • Bevidst og ubevidst angst
  • Periodevis lavt selvværd
  • Føler sig ofte stresset og udbrændt
  • Har store forventninger til sig selv og andre
  • Føler håbløshed
  • Ekstrem empati (svært ved at sige fra) over for sine nærmeste medmennesker

20% af verdens befolkning er særligt sensitive og dermed mere modtagelig for ydre påvirkninger. De bemærker og opfatter indtryk, følelser og stemninger, som andre måske ikke lægger mærke til. At være særligt sensitiv kan give stress og give følelsen af at være energiforladt. Du stiller måske alt for store krav til dig selv og har svært ved at sige fra. Måske lader du dig som særligt sensitiv alt for let udnytte af andre, dette giver ofte lavt selvværd og at du til tider føler dig ensom i din sensitivitet.

Særligt sensitive føler oftere ensomhed end andre. Det rammer såvel det lille barn som den ældre i familien, faktisk siger statistikken, at der er over 210.000 personer i Danmark over 16 år som føler sig ensomme og utilstrækkelige.

Jeg har 8 års erfaring med hjælp og rådgivning til særligt sensitive. Mange kommer udkørte, energiforladte, eller føler pludselig ekstra angst ved livet. Jeg gør klienten i stand til at spotte hverdagens energisluger, og hjælper med forslag til at komme styrket og afbalanceret tilbage til hverdagen.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.

Det er mit ønske, at du måske kommer hjem med nogle input, som giver dig mere energi og mod, og dermed hjælper dig til en gladere og mere positiv hverdag for dig og dine kære.

Diverse information vedr. foredraget:

Billet

Salg lukket