Salgnetværk Stevns morgen (St. Heddinge)

29 maj 2018 kl. 07:30 - 09:00

Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge

Mange nye forretninger opstår ofte via personlige kontakter, men ingen har ubegrænsede forbindelser. Derfor lancerer Stevns Erhvervsråd, Salgsnetværk Stevns, hvor vi bruger hinandens netværk til at finde nye kunder og samarbejdspartnere. Det nye netværk mødes den første tirsdag i måneden - første gang 29. maj. Meld dig til og blive klogere på det nye netværk - det er gratis og åbent for alle.

For at du kan passe det nye netværk ind i din travle hverdag som erhvervsdrivende, kan du enten vælge at deltage i netværket om morgenen kl. 7.30-9 i Store Heddinge eller kl. 15.30-17 i Hårlev.

Tovholder for netværket er Christian Jensen fra Akademiet for Bevidst Lederskab, som også ledte netværket, da det eksisterede i regi af Hårlev Borger- og Erhvervsforening.

Indholdet af netværket er styret af deltagerne, men et program kunne se ud på følgende måde:

  • Velkomst

  • Virksomhedspræsentation (10 min)
  • Fra hver deltager(2min): Kort præsentation af dig–din forretning –dine produkter/services(kun når nye gæsterdeltager eller for deaf os, der endnu ikke kender hinanden)
  • Nye kunder/din største succes/dit mest spændende projekt/prospektsiden sidst
  • Pause

  • Salgsfokus-runde: Dit nøgleord –hvilke af dine produkter vil du gerne, vi andre er opmærksomme på, der hvor vi kommer i vort daglige virke–max. 1min.?
  • Kunde-emner til hinanden

  • Hvem præsenterer sin forretning på næste møde?
  • Gav mødet i dag mening….nye ideer ……..og evt.?
  • Afslutning

Lokation

Salgsnetværk Stevns kl. 7.30-9.00 foregår i Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge

(Salgsnetværk Stevns kl. 15.30-17.00 foregår i Stevns Frivillighedscenter, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev)

Tilmelding

Tilmeld dig til Salgsnetværk Stevns kl. 7:30-9:00 i Store Heddinge via denne side

(Tilmeld dig til Salgsnetværk Stevns kl. 15:30-17:00 i Hårlev via dette link)

Netværket er gratis at deltage i og åbent for alle erhvervsdrivende i og omkring Stevns.

Ved spørgsmål - kontakt tovholder Christian Jensen - akademiet@bevidstlederskab.dk.

Salgsnetværk Stevns morgen

Salg lukket