Salon om Kardinaldyderne: Håb

23 okt 2019 kl. 18:00 - 21:00

Christians Kirke, Strandgade 1, 1401 København

Hvilken rolle spiller det at være et godt menneske i dag? Og hvad vil det overhovedet sige at gøre det gode?

I 2019 sætter vi i Christians Kirke fokus på de syv kardinaldyder som aktuelle og tidssvarende forholdsmåder over syv onsdage fra 18.00-21.00.

Gennem syv salonerne diskuteres den enkelte dyd historisk og aktuelt. Aftenen indledes med et oplæg fra Pia Søltoft. Derefter får deltagerne en række spørgsmål, der skal diskuteres i grupper i kirkens loger, og der sluttes af med ost og vin og fælles samtale.

Temaet for aftenens salon er: Håb.

Hvad vil fremtiden bringe? Ingen ved det, og ingen har nogen sinde vidst det. Håbet forventer det gode, frygten forventer det værste. Hvordan forholder du dig til fremtiden?​