Salon om Kardinaldyderne: Tro

18 sep 2019 kl. 18:00 - 21:00

Christians Kirke, Strandgade 1, 1401 København

​Hvilken rolle spiller det at være et godt menneske i dag? Og hvad vil det overhovedet sige at gøre det gode?

I 2019 sætter vi i Christians Kirke fokus på de syv kardinaldyder som aktuelle og tidssvarende forholdsmåder over syv onsdage fra 18.00-21.00.

Gennem syv salonerne diskuteres den enkelte dyd historisk og aktuelt. Aftenen indledes med et oplæg fra Pia Søltoft. Derefter får deltagerne en række spørgsmål, der skal diskuteres i grupper i kirkens loger, og der sluttes af med ost og vin og fælles samtale.

Temaet for aftenens salon er: Tro.

Tro er ikke det modsatte af viden eller af tvivl. Tro har at gøre med en tillidsfuld hvilen i verden. Men tro kan hverken måles eller vejes, bevises eller begrundes. Tæller troen i dag?​