Seminar for Syn- og Skønspersoner

11 sep 2019 kl. 16:00 - 19:30

Børsen, 1217 København K, 1217 København

Seminar for syns- og skønspersoner samt sagkyndige 11. September 2019

Design denmark udpeger jævnligt syns- og skønspersoner til sager, der kræver designfaglig indsigt, som supplement til juridisk behandling – sager typisk anlagt ved Sø- og handelsretten. Dette mini-seminar er for alle – både for dig, som er interesseret i at høre mere om rollen som sagkyndig og syns- og skønsperson, og dig som allerede har erfaring inden for området.

Design denmark behandler årligt ca. 20 sager, hvor der foreslås enten én eller to sagkyndige til at udfylde rollen som syns- og skønspersoner. Foreningen bliver også jævnligt opfordret til at udpege sagkyndige til brug for designsagkyndige udtalelser. Valget foretages af Design denmarks retsudvalg i samarbejde med sekretariatet, og sker på baggrund af medlemmernes erfaring med sådanne sager og/eller på baggrund af det enkelte medlems spidskompetence inden for den pågældende sags faglige felt.

Kom og hør, hvad der kræves af syns- og skønsperson
For at sikre et stærkt hold af sagkyndige, afholder vi et miniseminar for potentielle, nye og erfarne sagkyndige og syns- og skønspersoner. Det sker for at alle – uanset om de allerede har været udpeget, eller blot har sagt sig villig til det – får indblik i rollen som sagkyndig og den sammenhæng, hvori rollen indgår.

På mødet orienteres der om nye krav og ændringer for procedurerne omkring syn og skøn – både hvad angår økonomisk tilbudsgivning og udarbejdelse af selve syn og skønsforløb samt rapport i skemaform.

Deltagelse i seminaret er gratis for medlemmer af Design denmark.

Praktisk
Dato: 11. september 2019
Tid: 16.00 – 19.30
Sted: Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K.

Oplægsholdere
Johan Løje - Løje Advokater
Thomas Alken - Formand for Design denmark Retsudvalg
Medlemmer af Design denmark Retsudvalg