Spring til hovedindhold

Event afsluttet - Gik du glip af denne event?

Se disse spændende events i stedet! Er du her for detaljer om det tidligere event, bare scroll ned.

Genbesøg events

Indlæser.....

 
 

Indlæser.....

 
 

Populære events

Indlæser.....

 
 

Nærliggende events

Simon Dybbroe Møller's Film Club Lifeblood

Afholdt event

Simon Dybbroe Møller's Film Club Lifeblood

Fra Gratis

Sted

Dato

24 jun 2023 kl. 17:00 - 18:30
Billetto Peace of Mind
Du kan trygt booke hos os: Billetto garanterer refundering via tilbagebetaling for aflyste events. Læs mere
Accepterede betalingsmetoder:

Beskrivelse

[English below]

Simon Dybbroe Møller er i øjeblikket aktuel på Kunsthal Aarhus med soloudstillingen ”Hypnic Jerk” og inviterer nu alle interesserede indenfor til arrangementet ”Filmklubben Hjerteblod”.

”Filmklubben Hjerteblod” præsenterer en screening kurateret af Maja Li Härdelin, Johan Bech Jespersen, Mikkeline Lerche Daa Natorp, Aske Thiberg og Sylvester Vogelius.

🩸 Fri entré

🩸 Tilmelding anbefales

OM ARRANGEMENTET
I kernen af vores selvbillede ligger antagelsen om, at mennesket er noget mere end et dyr og anderledes end maskinen. Kameraet er et eksempel på sådan en maskine. Vi spejler os i kameraet, identificerer os med det, modsætter os det, vi objektiverer og forhandler hinanden igennem det. Kameraet spejler den menneskelige anatomi.

Kameraet kræver at blive rettet mod noget - det har brug for et motiv. Dette motiv er meget ofte et dyr eller en menneskekrop. Men kameraet bør også peges tilbage mod sig selv. Denne maskine, dette barn af den industrielle revolution, har brug for at blive forhandlet i forhold til sin egen oprindelse.

I denne udgave af ”Filmklubben Hjerteblod”, kurateret af Maja Li Härdelin, Johan Bech Jespersen, Mikkeline Lerche Daa Natorp, Aske Thiberg og Sylvester Vogelius, vil vi vise optagelser af mennesker, der har brugt kameraet til at se på sig selv, på andre mennesker eller på mennesket som sådan; vi vil se på kunstnere, der har brugt fotografiske maskiner til at se på andre maskiner, og vi vil beskæftige os med levende billeder, hvor kameraet er blevet brugt til at se på dyret.

Vi mener, at kameraet er en koreografisk maskine. Vi tror på, at det er mere end et surrogat; at Jaques Brel virkelig henvender sig til maskinen, når han ser ind i dens linse og synger "Ne me quitte pas."

Vi tror på, at vi ikke, som Richard Brautigan engang forestillede sig, bliver "watched over by machines of loving grace", men snarere at vi fodrer en maskine – en maskine der spiser billeder. Vi tror, at kameraet er en analogimaskine. Vi tror, at vores undslupne grå barndomskanin, der krøb sammen for at gemme sig, i det korte øjeblik hverken var et dyr eller en sten.

Velkommen til ”Filmklubben Hjerteblod”.

Læs mere om Dybbroe Møllers aktuelle udstilling ”Hypnic Jerk” på Kunsthal Aarhus her:
https://kunsthalaarhus.dk/da/E...


[English]

At Kunsthal Aarhus, Simon Dybbroe Møller is currently showing his solo exhibition "Hypnic Jerk" and now invites all interested to attend the event "Film Club Lifeblood".

“Film Club Lifeblood” presents a screening curated by Maja Li Härdelin, Johan Bech Jespersen, Mikkeline Lerche Daa Natorp, Aske Thiberg and Sylvester Vogelius

🩸 Free entrance

🩸 Booking recommended

ABOUT THE EVENT
At the heart of our self-image lies the assumption that the human being is more than the animal and other than the machine. One such machine is the camera. We mirror ourselves in the camera, identify with it, oppose it, we objectify and negotiate each other through it. The camera is an automaton epitomizing human anatomy.

The camera demands to be pointed at something – it needs a motif. That motif is very often an animal or a human body. But also the camera begs to be pointed back at itself. This machine; this child of the industrial revolution, needs to be negotiated in relation to its own ancestry.

In this edition of “Film Club Lifeblood” curated by Maja Li Härdelin, Johan Bech Jespersen, Mikkeline Lerche Daa Natorp, Aske Thiberg and Sylvester Vogelius, we will show footage by people who have used the camera to look at themselves, at other humans or at the human as such; we will look at artists who have used photographic machines to look at other machines and we will engage moving images where the camera has been deployed to look at the animal “other”.

We believe that the camera is a choreography machine. We believe that it is more than a surrogate; that Jaques Brel is really addressing the machine when he looks into its lens and sings “Ne me quitte pas.”

We believe that, we are not, as Richard Brautigan once wishfully imagined, “watched over by machines of loving grace”. Rather we are feeding a machine – and the machine eats images.

We believe that the camera is an analogy machine. We believe that our escaped grey childhood rabbit, curling up to hide, in that short moment, was neither animal nor boulder.

Welcome to Film Club Lifeblood.

Read more about Dybbroe Møller’s current exhibition “Hypnic Jerk” at Kunsthal Aarhus here:
https://kunsthalaarhus.dk/en/E...

Arrangør

Kunsthal Aarhus er et af de ældste, mest anerkendte offentlige kunstinstitutioner i Danmark med fokus på samtidskunst.

Kunsthal Aarhus tilbyder en forskningsbaseret, deltagende, samarbejdende og tværfaglig platform for kunstneriske eksperimenter og kritisk engagement. Vi stræber efter at være en inkluderende, transparent, dynamisk og fleksibel institution, som støtter kulturdyrkelsen og værdsætter en mangeartet tilgang til kunst.

Åbningstider: 
Mandag: lukket

Tirsdag: 12–18

Onsdag: 12–18

Torsdag: 12–20

Fredag: 12–18

Lørdag: 11–17

Søndag: 11–17Kunsthal Aarhus is one of the eldest and most recognized public art institutions in Denmark dedicated to contemporary art and visual culture.

It provides a research based participatory, collaborative and transdisciplinary platform for artistic experimentation and critical engagement. Kunsthal Aarhus strives to be an inclusive, transparent, dynamic and flexible institution that fosters the culture of appreciation and values diversity of contributions.

Opening hours:

Monday: closed

Tuesday: 12–18

Wednesday: 12–18

Thursday: 12–20

Friday: 12–18

Saturday: 11–17

Sunday: 11–17   Lokation

   Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus

   FAQ

   • Jeg har ikke modtaget min billet via e-mail. Hvad skal jeg gøre?

    Det første du skal gøre, er at tjekke spam, uønsket post samt reklame mappen, da vi desværre nogle gange smide derhen. Det skyldes dine billetter er sendt som vedhæftet fil og det kan betrægtes som spam af nogle systemer. Alternativt kan du altid finde dine billetter ved at logge ind på din Billetto konto, som du kan tilgå via vores app eller browser. For mere hjælp, læs her .

   • Jeg ønsker at annullere min billet og modtage en refusion. Hvad skal jeg gøre?

    De fleste billetter kan desværre ikke altid refunderes. Men du er altid velkommen til at kontakte arrangøren direkte, for at se om de er villige til at acceptere din forespørgsel om en refundering. Du kan kontakte arrangøren ved at klikke på arrangør og dernæst kontakt eller besvare din ordrebekræftelse. For mere hjælp, læs her .

   • Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvad sker der nu?

    Hvis flere billetter bliver tilgængelige, vil du få besked (via e-mail) sammen med de andre som er tilmeldt ventelisten. Det er efter først-til-mølle-princippet. For mere information, læs her .

   • Hvor finder jeg linket til et online event?

    På ordrebekræftelsessiden ved genenmført køb eller på ordrebekræftelsen sendt til dig på mail. Normalt vil arrangøren af eventet oplyse dig om dette i din ordrebekræftelses email, som du modtager fra os, eller efter ordren er booket sende dig en email med de informationer du skal bruge. Du kan også læse event beskrivelsen, da de kan have oplyst det der, hvordan du får adgang til eventet. For mere information, læs her .

   • Hvad er en billetforsikring, og hvorfor skulle jeg have brug for det?

    Med billetforsikringen har du mulighed for at modtage en refusion, ved nogle uforudsete hændelser gennem ERV. For mere information, læs her .