Skrald, luksus og orden. Københavns første politi 1682-1731

28 nov 2019 kl. 15:30 - 17:00

Københavns Stadsarkiv, Rådhuspladsen, 1599 København

I 16-1700-tallet adskilte politiets opgaver sig meget fra hvad politiet laver i dag. Det tidlige politis historie er fortællingen om københavnernes hverdagsliv i en by præget af snavs, sult og store sociale forskelle. Politiet skulle sørge for, at skrald og latrin blev fjernet fra byens trange gader og gårde. De skulle desuden holde øje med, at de handlede ikke skruede priserne op på vigtige livsnødvendigheder som brød, øl og kød. Men også med at luksusforbruget ikke tog overhånd og folk ikke gik på værtshus i kirketiden. Derimod måtte politiet kun undtagelsesvis efterforske forbrydelser såsom tyverier og drab. Eftermiddagens foredragsholder er historiker og ph.d. Jørgen Mührmann-Lund.