SMK Akademiet: Det Moderne Gennembrud

22 feb 2018 kl. 11:15 - 22 mar 2018 kl. 12:30

SMK – Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København


Til dig, der gerne vil fordybe dig i de vigtigste fortællinger om dansk billedkunst.

SMK Akademiet fortsætter turen op gennem den danske kunsthistorie.
På fem torsdage i februar og marts kommer vi helt tæt på mesterlige billedkunstnere som P.S. Krøyer, Anna Ancher og L.A. Ring i forelæsningsrækken Det Moderne gennembrud.

Rejs tilbage i tiden og bliv fortrolig med en af de mest banebrydende perioder i Danmarks kunsthistorie. Du kan læse mere om alle fem forelæsninger nedenfor.

Priser
Prisen for hele rækken er inklusiv entré til SMK, så du kan opleve kunsten efter forelæsningen. Det er også muligt at købe billet til de enkelte forelæsninger.

1. forelæsning: Det moderne er det paradoksale
22. februar kl. 11:15-12:30
Da Georg Brandes erklærede kunsten før 1870 for død, fordi den ikke satte ”problemer under debat” åbnede han en for, at en malstrøm af paradokser og dermed modernitet, kunne finde vej ind i kunsten. Ca. 10 år før havde Charles Baudelaire defineret det moderne som en blanding af det flygtige og det evige, og allerede i 1848 havde Karl Marx og Friedrich Engels beskrevet det moderne som opløsningen af alt fast og solidt. Vi tager et kig på kunsten før og efter 1870, og på definitionerne af det moderne. Vi sætter det moderne gennembrud til debat og i perspektiv.
Forelæsning ved museumsinspektør Henrik Holm.
Køb enkeltbillet her

2. forelæsning: På tærsklen til det moderne liv
1
. marts 11:15-12:30
Ingen andre danske kunstnere har som L.A. Ring skildret omvæltningerne i kunsten og samfundskulturen i tiårene omkring år 1900, og brydningstiden sætter overalt sine spor. Ofte som en rastløs søgen efter noget andet og måske mere meningsfuldt.
I Rings landskaber og figurbilleder vendes det indadvendte, symbolistiske syn ud ad og møder den moderne verden. Men verden er ikke bare hvad den giver sig ud for. Med bl.a. skæve vinkler og mærkelige afskæringer fortæller Rings billeder om meget andet end den synlige virkelighed.
Forelæsning ved vicedirektør, Samlings- og Forskningschef Peter Nørgaard Larsen.
Køb enkeltbillet her

3. forelæsning: De kvindelige kunstnere
8
. marts 11:15-12:30
Internationalt anerkendte kunstnere som Anna Petersen, Bertha Wegmann, Agnes Lunn, Edma Frölich Stage, Suzette Holten og Anne Marie Carl-Nielsen havde omfattende professionelle karrierer, vandt medaljer, fik store offentlige bestillinger og blev beundret af deres samtidige. De spillede væsentlige roller som udstillende kunstnere, højt estimerede undervisere og politisk engagerede borgere, og de kæmpede aktivt for kvinders adgang til kunstakademiet, såvel som deres ret til at udstille deres kunst og sælge den til landets institutioner i en tid, hvor rettighederne ikke var de samme. I dag er de glemt udenfor et snævert publikum af kunsthistorikere og en lille kunstinteresseret offentlighed; en skæbne der er mere reglen end undtagelsen for de kvindelige kunstnere, der levede og arbejdede herhjemme og i udlandet i perioden.
Forelæsning ved Ph.d. stipendiat Emilie Boe Bierlich
Køb enkeltbillet her

4. forelæsning: P.S. Krøyer og skagensmalerne
15. marts kl. 11:15-12:30
Fiskermiljøet og det høje lys på Skagen var afgørende for unge malere, der ville dyrke friluftsmaleri og ønskede at skildre hverdagens arbejdsliv, som naturalismens gennembrud krævede. Udviklingen på Skagen var dog dybt forbundet med de strømninger, der foregik i datidens kunstneriske centrum i Frankrig. Det gjaldt for P.S. Krøyer, men også flere andre malere. I forelæsningen ser vi nærmere på nogle af de udefrakommende impulser, som førte til udviklingen af skagensmalerne særlige position i dansk malerkunst.
Forelæsning ved projektseniorforsker Marianne Saabye
Køb enkeltbillet her

5. forelæsning: Anna Ancher og hendes samtid
22. marts kl. 11:15-12:30
Som eneste skagbo blandt Skagensmalerne og som kunstner uden akademiuddannelse havde Anna Ancher særlige forudsætninger for at formulere en helt ny stemme i dansk maleri i årene omkring 1900. Anchers maleri var tematisk præget af en intim tilknytning til lokalsamfundet og et livslangt kendskab til Skagens lys og geografi. Alligevel, eller måske netop i kraft af denne relative isolation fra hovedstaden og de dominerende strømninger på Akademiet, blev Anna Ancher den af de mange kunstnere på Skagen, som med sin særegne impressionisme formåede at bane nye veje for et moderne maleri. Sammen med sin mand og nære kunstnerkollega Michael Ancher skabte hun et selvstændigt moderne gennembrud for maleriet, der fortolkede afgørende nye tendenser i europæisk moderne maleri med udgangspunkt i det lokalmiljø, hun var rundet af.
Forelæsning ved SMK's direktør Mikkel Bogh
Køb enkeltbillet her

Godt at vide
Arrangementet foregår i SMK's biograf.
Gratis ledsager-fordelen for årskortholdere gælder kun regulær entré og er undtaget arrangementer som disse.

Voksen: Hele forelæsningsrækken

Salg lukket


Ung: Hele forelæsningsrækken

Salg lukket


Årskort: Hele forelæsningsrækken

Salg lukket