SMK Akademiet: Symbolismen

25 okt 2018 kl. 11:15 - 22 nov 2018 kl. 11:15

SMK – Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København


SMK Akademiet er en forelæsningsrække til dig, der gerne vil fordybe dig i de vigtigste fortællinger i kunsthistorien.
Over fem torsdage kommer du helt tæt på mesterlige billedkunstnere guidet af nogle af dansk kunsts stærkeste fagligheder.
Priserne er inklusiv entré.

Symbolismen
En indflydelsesrig bevægelse indenfor billedkunsten begynder fra ca. 1885 at vende sig væk fra en objektiv fremstilling af virkeligheden. Den søger i stedet indad i en søgen efter skønhed og sammenhæng, og den bruger symboler til at orientere sig. Symbolismen er født og bliver ikke uden grund navngivet Det Sjælelige Gennembrud.

Rejs tilbage i tiden og bliv fortrolig med en af de mest banebrydende perioder i Danmarks kunsthistorie i forelæsningsrækken SMK Akademiet: Symbolismen. Du kan læse mere om alle fem forelæsninger nedenfor.

Torsdag 25. oktober 11:15-12:30 / Symbolismen – en introduktion
Naturalismen, der havde ledsaget det moderne gennembrud inden for dansk billedkunst, blev i 1890erne mødt med en opposition fra en ny generation af kunstnere, som er blevet kendt under betegnelsen symbolister. Forelæsningen dykker ned i symbolismens alsidige temaer, stiltræk og strømninger, og de internationale forudsætninger, som den nye retning havde.

Forelæser Thomas Lederballe er museumsinspektør på SMK og beskæftiger sig med især kunst på papir fra tiden 1700-1950. Han har tidligere arrangeret særudstillingerne Rodin: Flygtige øjeblikke og Hieroglyffer: Symbolismens tegninger 1890-1910.

Torsdag 1. november kl. 11:15-12:30 / Ejnar Nielsen og det moderne sjæleliv
Få kunstnere har med samme originalitet som Ejnar Nielsen tolket og skildret, hvordan det var at leve og måske især dø i årtierne omkring 1900. Forelæsningen diskuterer Ejnar Nielsen som virkelighedsnær symbolist og hans evner som menneskelivsskildrer. Derudover vil forelæsningen forsøge at placere ham inden for den samtidige europæiske billedkunst. Både for at understrege hans særpræg, men også for at vise, hvordan de emner Ejnar Nielsen beskæftigede sig med knytter sig til en fælleseuropæisk bestræbelse og omverdensforståelse.

Forelæser Peter Nørgaard Larsen er Samlings- og Forskningschef på SMK. Han har skrevet om Ejnar Nielsen og den virkelighedsnære danske symbolisme ved flere lejligheder, bl.a. i kataloget til udstillingen Sjælebilleder (SMK 2000) og i tekster om andre kunstnere som L.A. Ring (SMK 2006) og Hammershøi (SMK 2012).

Torsdag 8. november kl. 11:15-12:30 /J.F. Willumsen: fra 1890’ernes symbolisme til 1930’ernes symbolske billeder
J.F. Willumsen er anerkendt som en af dansk kunsts vigtige skikkelser og foregangsfigurer for den moderne kunst med sin 1890’er symbolisme. Han mødte Paul Gauguin og symbolismen i Frankrig og drog hjem til Danmark med et nyt formsprog, som vakte skandale. Fra 1900-tallet ændrer Willumsens udtryk sig, og han har været svær at placere inden for gængse stilretninger. Med sit udprægede brug af symboler forbliver han på sin vis symbolist. Men det er en symbolisme, som har mødt populærkulturen og som benytter stil med en postmodernistisk frihed. I foredraget ser vi nærmere på symbolismens efterliv og ekkoer i Willumsens sene værker.

Forlæser er Anne Gregersen, ph.d. i kunsthistorie med en afhandling om J.F. Willumsens sene værker ogmuseumsinspektør på J.F. Willumsens Museum / postdoc-ansat på Københavns Universitet

Torsdag 15. november kl. 11:15-12:30 / Vilhelm Hammershøi og Valdemar Schønheyder Møller
I en koncentreret periode arbejdede den i dag meget anerkendte kunstner Vilhelm Hammershøi og den mindre kendte kunstner Valdemar Schønheyder Møller med nært beslægtede fænomener inden for billedkunsten: Lys, Mørke, Træer og Close-ups af ansigter var emner, der intenst optog de to kunstnerkolleger. De kendte hinanden fra studietiden og fandt begge frem til en ny sensibilitet inden for billedkunsten igangsat af korrespondancer mellem fotografi og maleri. Men hvordan forholder deres kunst sig til den samtidige symbolisme? Er de symbolister og på hvilken måde kan man sætte ord på deres særlige billeder?

Forlæser Annette Rosenvold Hvidt er uddannet kunsthistoriker og arbejder som kunstformidler på SMK. Sammen med Gertrud Oelsner (Den Hirschsprungske Samling) er hun ved at lægge sidste hånd på en udgivelse om Hammershøi og fotografiet, der bl.a. belyser forholdet mellem Schønheyder Møllers og Hammershøis fotografier og malerier.

Torsdag 22. november kl. 11:15-12:30 / Vitalismen
”En sund sjæl i et sundt legeme” var en nøglesætning for den danske kunst i årene mellem 1890 og 1940. Mod slutningen af 1890erne samlede en række kunstnere sig ved Refsnæs, Kalundborg. De kaldte sig for ”Hellenerne” og drømte om at revitalisere dansk kunst. Klædt i filtkapper med ophold under åben himmel drømte de om den sunde og helsebringende natur i modsætning til storbyens usunde liv i en periode, der også var vidne til relanceringen af de Olympiske lege (1896) og Niels Finsens lysterapi. Forelæsningen ser nærmere på denne spændende, men mindre kendte, strømning i dansk kunst med værker af bl.a. Gunnar Sadolin, Svend Hammershøi, Kai Nielsen, J.F. Willumsen, Rudolph Tegner og Anne Marie Carl-Nielsen m. fl.

Forlæser Gertrud Oelsner er direktør for Den Hirschsprungske Samling og har skrevet om vitalismen i kataloget til udstillingen Livslyst. Sundhed, Skønhed og styrke i dansk kunst 1890-1940 (Fuglsang Kunstmuseum, 2008), som hun også var medarrangør af.

Voksen

Salg lukket


Ung

Salg lukket


Årskort

Salg lukket