Sommerkoncerter: Seriøs vildskab

22 sep 2019 kl. 12:00 - 13:00

Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 København

[English below]

Sommerkoncerter: Seriøs vildskab

Det populære ensemble Arild Kvartetten spiller to fantastiske kvartetter af bedste kaliber: Ludwig van Beethovens kvartet Opus 95 med tilnavnet “Serioso”, komponeret da Beethoven var 40 år gammel. Et vildt og betagende værk, skrevet af en – på det tidspunkt – totalt døv komponist! Arvtageren, den store tyske romantiker Johannes Brahms, komponerede sin første strygekvartet i 1873, da han ligeledes var 40 år, et værk med drama, inderlighed, melankoli og passion.

Arild Kvartetten
Tobias Durholm, violin
Johannes Søe Hansen, violin
Stine Hasbirk, viola
Ingemar Brantelied, cello

Pris
Almindelig billet: 140 kr.
Årskortholdere: 100 kr.
Under 27 år: 100 kr.
Under 18 år: gratis

Billetter købes online eller i museumsbutikken.
Billet til sommerkoncerten giver fri adgang til hele Glyptoteket på koncertdagen.
Pladserne er unummererede, og salen åbnes kl. 11.30.

Sæsonkort med adgang til alle otte sommerkoncerter: 840 kr.
Sæsonkort kan kun købes i museumsbutikken.

Tak for støtte til:

Solistforeningen af 1921
Dansk Solistforbund
Augustinusfonden
Knud Højgaards Fond
Københavns Musikudvalg

Summer Concerts: Serious Wildness
Sunday, 22nd September, 12.00 noon – 1.00 p.m.

The popular Arild Quartet play two fantastic quartets of the highest order. First, Beethoven’s Quartet Opus 95, known as the “Serioso”, composed when Beethoven was 40 years old. A wild and fascinating work written by a composer who was – by this time – totally deaf! The heir to Beethoven, the great German romanticist, Johannes Brahms, composed his first string quartet in 1873 when he, too, was 40, a work of drama, intensity, melancholy and passion.

The Arild Quartet
Tobias Durholm, violin
Johannes Søe Hansen, violin
Stine Hasbirk, viola
Ingemar Brantelied, cello

Prices
Ordinary ticket: 140 kr.
Holders of a season ticket: 100 kr.
Under 27/students with valid student card: 100 kr.
Under 18: free admission.

Tickets are available online or from the museum shop.

A ticket to a summer concert grants free admission to the whole of the Glyptotek on that day.
Seats are not numbered, and the Central Hall is open from 11.30 a.m.
Season ticket granting admission to all eight summer concerts: 840 kr.
Season tickets are only available from the museum shop.

We are deeply grateful to the following for their support:
Solist forening af 1921
Dansk Solistforbund
Augustinusfonden
Knud Højgaards Fond
Københavns Musikudvalg