Sønderjylland og vores ukendte amerikanske fader.

24 sep 2019 kl. 17:30 - 19:00

Schackenborg Slot, Schackenborg 1, 6270 Tønder

 Schackenborg Fonden og Folkeuniversitetet i Aarhus inviterer til foredrag og debat om Woodrow Wilson:

I forbindelse med 100-året for den nuværende dansk-tyske grænse står H. P. Hanssen i centrum som danskhedens leder og Genforeningens fader. Men grænsedragningerne efter Første Verdenskrig havde en anden, en international fader, som spillede den afgørende rolle for Versailles-traktaten – og dermed for Sønderjyllands skæbne.

 Det var Amerikas 28. præsident Thomas Woodrow Wilson.

Den kendte historiker Jørn Buch fra Haderslev og fhv. chefredaktør Siegfried Matlok, som har ”mødt” Woodrow Wilson i hans amerikanske fødeby Staunton i delstaten Virginia, fortæller om baggrunden for grænsedragningen, om personen Wilson og om hans hovedrolle under fredsforhandlingerne. Og aktuelt om hans spor i nutidens amerikanske politik.

Jørn Buch er historiker og passioneret foredragsholder, med speciale i europæiske mindretal:

1965: Student fra Tønder Statsskole.

1968: Læreruddannet Haderslev Statsseminarium.

1974: Cand.phil. i Historie, Aarhus Universitet.

1973-85: Seminarieadjunkt, Haderslev Statsseminarium.

1985-94: Specialmedarbejder i grænselandsspørgsmål, dansk-tyske forhold og nationale mindretal; DR-Danmarks Radio.

Årligt: Deltager hvert år i FUEV-FUEN, Den europæiske Mindretalsunions kongres hos nationale mindretal rundt om i Europa.

1992: Sprogforeningens Presse-pris. Folkehjem, Aabenraa.

1997,2000,2003,2006: Undervist på Riga Universitet.

1999: Undervist på Universitetet i Louvain-la-Nueve (B).

2004: Undervist i Ungarn i et EU-projekt om europæiske værdier og nationale identiteter i Europa.

2006: Undervist på la Salle Universitetet i Madrid (E).

2007: Undervist på universitetet Ramon Llull i Barcelona (E).

2008: Undervist på universitetet  San Vicente Martir, Valencia (E).

1994-2013: Seminarielektor, UC Syd.

2013: 40 års jubilæum, University College Syd, Haderslev.

Tirsdag den 24. september, kl. 17.30-19.00 på Schackenborg Slot.

Ordstyrer: Siegfried Matlok.

Efter arrangementet i møderækken ”Mit Sønderjylland” vil Fonden være vært for en lille forfriskning.

Billetprisen er 75 kr.

Indgang til slottet via portbygningen Schackenborg 2, 6270 Tønder. Parkering på p-plads overfor slottet.