Speak om virksomhedskultur

23 sep 2020 kl. 13:00 - 15:30

Boncat, Herlufsholmvej 24, 2720 København

UDSKUDT TIL SEPTEMBER 2020, grundet COVID-19

Hvordan kan et godt arbejdsmiljø bidrage til voksende bundlinie resultat? Hvad kan I gøre anderledes?

Vi har inviteret forskellige talere, der alle sammen arbejder med virksomhedskultur og kan bidrage med forskellige perspektiver.

Om arrangementet

Vi oplever at nogle virksomheder bliver udfordret, fordi de i høj grad presses af en driftstung hverdag, hvor de overordnede strategiske overvejelser drukner i praktiske anliggender og et fokus på kortsigtede mål.

Virksomhedskultur er noget man vender tilbage til en gang om året og i mange tilfælde ikke får gjort mere ved.

Det er ofte kun den øverste ledelse, der bliver involveret i den strategiske proces og derved mister man mange gode input fra medarbejderne. Der er for stort et fokus på virksomhedens produkt og tanken er ofte at større investeringer skal løse problemet. 

Til eventet kommer følgende og holder et oplæg:


IRIS ENGELUND

”Alle har talenter – både synlige og skjulte.De mest talentfulde mennesker er ikke nødvendigvis kun dem, der performer godt udadtil. Det er derimod de mennesker, som har fået sat deres talent rigtigt i spil.

Det er de færreste virksomheder og personer, der har et konkret bud på, hvordan man kommer i gang med strategisk talentudvikling. Men det har jeg. Jeg har et kvalificeret bud på et talentudviklingskoncept, der virker! Jeg kalder det “Sæt dit talent i spil”.

Dette koncept har jeg udviklet på baggrund af mine mange års forskning og mit intensive arbejde med talentudvikling. I løbet af de seneste år, har jeg holdt foredrag for over 10.000 mennesker, arbejdet strategisk med talentudvikling i både store og små virksomheder, samt talent-coached både ledere, teams og private personer. ”

KLAUS K. JACOBSEN

”Jeg arbejder med strategisk udvikling af virksomheder og forretningsområder, hvilket både kan være forandringsledelse og udvikling af nye forretningsområder. For det meste har jeg en rolle som bestyrelsesmedlem eller rådgiver for ledelsen. Tillige arbejder jeg med talent og lederudvikling i en stor dansk virksomhed og underviser derudover på CBS i strategi.

Virksomhedskulturen er på mange måder afgørende for at virksomheden kan opnå langsigtede konkurrencemæssige fordele, men en stærk virksomhedskultur gør det også svært at manøvrere virksomhedennår behovet for tilpasning til eksterne forhold gør det nødvendigt. Det er lederens dilemma. Specielt når omverdenen konstant ændrer sig og de eksterne forhold skaber nye krav til kompetencer.

Hvad gøre den kloge leder så?”

HAFAZ SHAH

"Jeg har arbejdet med jobmarkedet i rigtig mange år og har på egen krop mærket virksomheders modstand mod forandring. Alle virksomheder bryster sig af at være innovative, men reelt set er frygten for nye udfordringer større end lysten til at se nye muligheder. En blødere virksomhedskultur med plads til forskellighed og nye idéer, er en forudsætning for innovation, men i mange virksomheder prioriteres virksomhedskulturen ikke nok, ofte fordi det er svært at måle resultaterne af den på bundlinjen. Derfor har jeg samlet en række talere inden for området, der kommer og taler om hvordan en forbedret og mere åben virksomhedskultur kan tilføre værdi til virksomheden."

Flere talere vil løbende blive annonceret

---

Der vil være the og kaffe, samt et stykke kage og frugt.

Alm. Billet DKK 295,00
Early Bird Salg lukket