SPOR festival 2016: WYSI(N)WYG!

13 maj 2016 kl. 20:00 - 22:00

Godsbanen, Aabne Scene, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus


MIRROR BOX EXTENSIONS & BLUFF opført af Nadar Ensemble.

I denne både visuelt og musikalsk storslåede koncert vil det eksperimenterende, belgiske Nadar Ensemble fremføre værker af Stefan Prins (BE) samt Michael Beil (DE) og Thierry Bruehl (DE/FR). Begge værker har danmarkspremiere når de opføres på SPOR festival 2016.


Mirror Box Extensions, Stefan Prins
Mirror Box Extensionser ikke kun bogstaveligt talt en udvidelse og uddybning af Stefans Prins tidligere kompositionMirror Box (Flesh+Prosthesis #3) (2014), men også på et tematisk og konceptuelt niveau.

I Mirror Box Extensions (Flesh+Prosthesis #3) fungerede et (pseudo) medicinsk apparat, kaldt ”mirror box”, som det poetiske udgangspunkt for at skabe en hybrid komposition, der, rent musikalsk, beskæftigede sig med performernes kroppe og deres teknologiske udvidelser/proteser.

I Mirror Box Extensions udvides hybridiseringen til, hvordan vi opfatter disse kroppe og de miljøer hvori de findes. At interagere direkte med eller at opfatte en fysisk virkelighed (en krop, omgivelser, en fysisk skabt lyd) er meget anderledes end hvis denne er filtreret gennem et lag af medieringer (video projektion, højtalere, computer, smartphone, tablet, overvågningskamera, webcam osv.). Mirror Box Extensions prøver at berøre disse forskelle, at lade spejlene række ud over scenen og at skabe en usædvanlig, labyrintisk hybridmaskine af medieringer, hvori performerne og publikum bliver fanget.

Bluff, Michael Beil &Thierry Bruehl
Bluff er det sidste resultat af et mangeårigt samarbejde mellem komponisten Michael Beil og film- og teaterinstruktøren Thierry Bruehl. Det er et værk som komplekst og gådefuldt dramatiserer et ugennemskueligt spil mellem live lyd og optaget lyd. Tematisk undersøger værket begrebet relation- på et konkret, musicerende plan som relation, kommunikation og isolation mellem de otte musikere på scenen - men også i overført betydning i forhold til hvad vi som mennesker anser som passende og upassende / vanligt og uvanligt når det kommer til vores medmenneskelige relationer.//


MIRROR BOX EXTENSIONS & BLUFF performed by Nadar Ensemble.

In this visually and musically grand concert, the experimental belgian Nadar ensemble perform works by Stefan Prins (BE) and Michael Beil (DE) & Thierry Bruehl (DE/FR). The concert will be a danish premiere at SPOR festival 2016.


Mirror Box Extensions, Stefan Prins

Mirror Box Extensions is not only literally an extension and elaboration of the composition Mirror Box (Flesh+Prosthesis #3) (2014) by Stefan Prins, but also thematically and conceptually.

In Mirror Box (Flesh+Prosthesis #3) a (pseudo)medical device called “mirror box” served as a poetical point of departure to create a hybrid composition that musically deals with the performer’s bodies and their technological extensions/prostheses.

In Mirror Box Extensions the hybridisation is extended to how we perceive these augmented bodies and the environment in which they exist.

Directly interacting with or perceiving a physical reality (a body, an environment, a physically produced sound) is very different from doing so when filtered through a layer of mediations (video projection, loud speaker, laptop, smartphone, tablet, security cam, webcam etc). Mirror Box Extensions tries to touch onto these differences, extending the mirrors beyond the stage, creating a strange labyrinthine hybrid machine of mediations into which the performers and the audience find themselves caught.


Bluff, Michael Beil &Thierry Bruehl


Ticket

Salg lukket


Ticket (students)

Salg lukket