SPOR festival 2018: Gaze for Gaze by Niels Rønsholdt

05 maj 2018 kl. 21:30 - 23:15

Filmby AArhus - Studio 2, Filmbyen 23, 8000 Aarhus

Blik for Blik er en eksperimentende opera om kærlighed, valg og konsekvenser. En historie om kærlighedsrelationens natur og især dens vrangsider. Operaen blev uropført i København i vinteren 2017og præsenteres nu i en genopsætning på SPOR festival 2018. Med Blik for Blik søger komponisten Niels Rønsholdt at udfordre og nedbryde traditionelle forestillinger om, hvad opera er og kan være, blandt andet ved atrekonstruere operaformatet og eksperimentere dybdegående med genrensklassiske dramaturgiske elementer. Blik for Bliks hjerteskærende historie udfolder sig i et konceptuelt minimalistisk univers, hvor en intim setting og sanselig atmosfære skabes i opløsningen af grænsen mellem scene og publikum. Ved at gøre publikum til en central del af forestillingensplot, bliver Blik for Blik et personligt forankret drama, der forenereksperimenteloperamusik, invaderendelyd og kraftfuldtlys (og mørke).

www.sporfestival.dk

Billet

Salg lukket

U/30

Salg lukket