Statistikkursus i R

29 apr 2020 kl. 17:15 - 25 maj 2020 kl. 20:00

Blegdamsvej 3B, 2200 København

BILLETSALG STARTER KL 12.00 D. 24. FEB. 2020 OG ER i FØRSTE OMGANG KUN ÅBENT FOR BACHELOR- OG KANDIDATSTUDERENDE PÅ SUND. DET ER FØRST TIL MØLLE PRINCIP, DER GÆLDER.

Har du data, som skal analyseres? Er du ved at indsamle data til din kommende publikation?
Eller trænger du til et større kendskab til statistiske analyser, inden du skal i gang med din forskning?

Det er blevet efterspurgt mange gange, og PUFF er stolte af endnu en gang at kunne præsentere et statistikkursus i programmet R!

R er et programmeringssprog, som bruges i mange statistik- og dataanalyse programmer. Programmet er ideelt til epidemiologisk datahåndtering, fremstilling af grafer, udførelse af statistiske modeller, og vigtigst af alt, er det GRATIS! Derfor er det også et værktøj, som hyppigt bruges blandt forskerkredse til sundhedsvidenskabelig forskning!

Til dette kursus vil du blive undervist af Claus Thorn Ekstrøm, sektionsleder og professor på Det Biostatistiske Fakultet på SUND. Claus har en del erfaring i tilrettelæggelse af statistikundervisning på ph.d.-skolen og på medicinstudiet, og har derudover skrevet flere statistikbøger.

På kurset vil du få:
- Kendskab til programmering og datahåndtering i R
- Blive introduceret til den teoretiske viden bag de hyppigst brugte statistiske modeller
- Få vejledning i hvordan du skal udføre dine egne statistiske analyser
- Lære at fortolke det dataoutput du producerer i programmet

Kurset forløber over 6 uger og fordeles over 5 undervisningsdage af 3 timer. Undervisningen foregår i Mærsk Tårnet (lokale 13.1.83) på følgende dage:

Onsdag den 29. april – 17.15 – 20.00
Torsdag den 7. maj – 17.15 – 20.00
Tirsdag den 12. maj – 17.15 – 20.00
Onsdag den 20. maj – 17.15 – 20.00
Mandag den 25. maj – 17.15 – 20.00

Kurset koster 650 kr. pr. deltager og inkluderer følgende:
- Fri adgang til DataCamp.com, en hjemmeside med introduktionsvideoer til programmet R
- Kursushjemmeside med forberedelsesopgaver i R
- Undervisningsslides
- Øvelser
- E-bog skrevet specifikt til kursets formål af Professor Claus Ekstrøm

Kursets indhold tager udgangspunkt i følgende emner:

I Deskriptiv statistik
===============
* Introduktion til R
* Reproducer forskning med R markdown
* Deskriptiv statistik og statistiske deskriptorer
* Jonglering med data
* Datapræsentation og Den store tabel 1

II Lineære modeller
===============
* Lineær regression
* Test af statistiske hypoteser og konfidensintervaller
* Prædiktion

III Lineære modeller 2
=================
* Multipel lineære regression
* Polynomial regression
* Fortolkninger af estimater
* Hvordan opbygges en statistisk model?

IV Kategoriske data
===============
* Antalstabeller
* Odds, odds ratio, relative risiko
* Test af hypoteser i antalstabeller vha. chi^2-test

V Kategoriske data 2
================
* Logistisk regression
* Mere om odds og odds ratios
* Prædiktion

Tag din studiemakker i kommentarfeltet og spred ordet i din forskningsenhed!

Du vil ved tilmelding blive opkrævet beløbet via mail hvorefter tilmelding vil være bindende. Skulle der mod forventning ikke være nok tilmeldte vil kurset blive aflyst, og du vil få pengene retur.

Med venlig hilsen
Panums Ungdomsforsker Forening