Stevns Turistforenings generalforsamling

09 apr 2019 kl. 17:30 - 21:00

Traktørstedet Bøgeskoven, Bøgeskovvej 8, 4660 Store Heddinge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Stevns Turistforening 2019

Kære medlem af Stevns Turistforening

Idet vi takker for at du støtter Stevns Turistforening, har vi hermed den glæde at invitere dig til foreningens årlige generalforsamling på Traktørstedet Bøgeskoven. Vi har sammensat et spændende program for aftenen.

Der er kun adgang mod indbetalt medlemskontingent.  Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til info@stevnsturistforening.dk

Deltagelse i middagen koster 100 kr. pr. person. 

Af hensyn til traktementet er tilmelding og betaling nødvendig på Billetto.dk

Det er også muligt at tilmelde sig generalforsamlingen uden spisning.

Foreningens regnskab vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside en uge før generalforsamlingen.

Aftenens program:

Kl. 17.30. Vi mødes på Traktørstedet

Kl. 17.45. Spisning

Kl. 18.45. Oplæg ved:

Feriepartner Møn-Stevns A/S, Jesper Blomberg

Turismeservicechef i VisitSydsjælland-Møn A/S, Vibeke Tejlmann

Ejer af The Norrmans Boutique Bed & Breakfast, Anna Norrman

Kl. 20.00. Generalforsamling – Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning og orientering om budget for året.
 3. Det eksterne revisionsfirma fremlægger det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Fastlæggelse af kontingenter for henholdsvis privatpersoner, virksomheder og foreninger. Nuværende kontingenter: Private 150 kr., virksomheder 550 kr., foreninger 1000 kr.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  På valg er:
  Karl Peter Andersen (modtager genvalg)
  Roula Albitar (modtager genvalg)
  Per Strøm Schildt, suppleant (modtager ikke genvalg)
  Johs Johannesen, suppleant (modtager genvalg)
 7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
  På valg er:
  Lars Severin Klausen, bilagskontrollantsuppleant (modtager genvalg)
 8. Eventuelt

Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe/the og chokolade.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Kathrine Hendriksen, formand Stevns Turistforening

Spisning og generalforsamling

Salg lukket

Generalforsamling uden spisning

Gratis