Straf mod tiggeri og hjemløshed – status på praksis

Vesterbrogade 32, 1620 København
09 feb 2022 kl. 16:30 - 18:30
Billetter Gratis
Billetter Gratis

I 2017 kom der nye og skærpede straffe mod tiggeri og overnatning i det offentlige rum. Siden har anklagemyndigheden ført en lang række sager mod hjemløse udesovere, men tabt mange af dem i retten, og til januar behandler Højesteret en sag om 60 dages fængsel for tiggeri.

Stenbroens Jurister har inviteret to fremtrædende forsvarsadvokater på området og Projekt Udenfor til sammen at gøre status på de juridiske stramninger og deres konsekvenser på gaden. Det sker til et unikt gå-hjem-møde i februar, når den nye dom fra Højesteret forventes at være faldet.

Gå-hjem-mødet er særligt relevant for socialarbejdere med gadefokus samt forsvarsadvokater og andre med interesse for kriminaliseringen af udsatte mennesker.

Til arrangementet vil jurist Maja Løvbjerg Hansen fra Stenbroens Jurister introducere stramningerne i straffeloven og ordensbekendtgørelsen fra 2017, der åbnede for mere fængselsstraf til fattige og hjemløse på gaden. 

Advokaterne Eddie Khawaja og Asser Gregersen vil fremlægge retspraksis fra egne og andres sager om straffelovens betleriforbud og ordensbekendtgørelsens forbud mod utryghedsskabende lejre. 

Direktør i Projekt UDENFOR Bo Heide-Jochimsen vil redegøre for de konsekvenser, som skærpelserne og indsatsen fra politiet har haft på hverdagen og vilkårene for hjemløse på gaden i Danmark. 

Til arrangementet får vi desuden et indspark om forskningsprojektet ”Dark Design - social eksklusion i byens rum” af jurist og Ph.D. Pia Justesen. Projektet kombinerer jura og design i en undersøgelse af såvel kriminaliseringen som helt konkrete indretninger i byen, der virker afvisende overfor socialt udstødte og hjemløse.


Stenbroens Jurister yder udgående retshjælp på gadeplan til hjemløse, stofbrugere og andre særligt udsatte mennesker. Vi er på gaden mindst to gange om ugen i København og månedligt i andre større byer, og yder desuden retshjælp til udsatte i hele landet over telefon. Stenbroens Jurister er stiftet i 2021, men medarbejderne har tilsammen mere end 70 års erfaring med udgående specialiseret retshjælp. Læs mere om Stenbroens Jurister her: https://stenbroensjurister.dk 

Forsvarsadvokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja repræsenterer den tiltalte i sagen om tiggeri, der behandles ved Højesteret i januar. Eddie har en fortid som offentlig anklager og som ansat på Institut for Menneskerettigheder. Han har omfattende erfaring med principielle straffesager og menneskeretlige straffespørgsmål. Han underviser desuden i en række strafferetlige fag på universitetet og på kurser for advokater og dommere. Læs mere om Eddie her: https://jklaw.dk 

Forsvarsadvokat Asser Gregersen har forsvaret hjemløse i en række sager om overnatning i det offentlige rum. Asser har igennem disse og mange andre straffesager omfattende erfaring som forsvarer for særligt udsatte borgere. Han har desuden også undervist i strafferet på universitetet. Læs mere om Asser her: https://rogg.dk/asser-gregersen/  

Projekt UDENFOR har siden stiftelsen i 1996 arbejdet for at forbedre forholdene for samfundets udstødte. Organisationen kombinerer opsøgende gadeplansarbejde med indsamling og formidling af viden om hjemløshed. Tilgangen er baseret på skadesreduktion og omsorg for at løfte livskvaliteten for den enkelte med respekt for personens egne tanker om det gode liv. Læs mere om projekt UDENFOR her: https://udenfor.dk 

Pia Justesen er menneskerettighedsjurist, Ph.d. og forfatter. Hun arbejder på forskningsprojektet “Dark Design - social eksklusion i byens rum” på Aalborg Universitet. Pia har en baggrund som forsker, advokat, konsulent og forfatter, og både i Danmark og internationalt har respekten for de internationale menneskerettigheder været den røde tråd i hendes arbejde. Fokus for Pia er ligebehandling og beskyttelse mod diskrimination på grund af etnisk oprindelse og handicap samt hjemløshed og fattigdomsproblematikker. Læs mere om Pia her: https://piajustesen.com/about 

Arrangementet er blevet muligt med støtte fra Dreyers Fond. Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet for at fremme innovation, kvalitet og integritet i brancherne. Dreyers Fond ejer konferencestedet Valencia og har stillet det til rådighed for arrangementet, ligesom fonden har været en afgørende bidragsyder ved etableringen af Stenbroens Jurister. Læs mere her: https://dreyersfond.dk

Profile picture
Stenbroens Jurister

Stenbroens Jurister er stiftet for at sikre udgående retshjælp til hjemløse, stofbrugere, sexarbejdere, gademigranter og andre gadefolk.

Vil du se flere events?

Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke