Studieliv og mental sundhed

Alt for mange studerende kæmper med stress og mistrivsel – de
bliver forsinkede i deres studier eller slet ikke færdige. Og psykiske problemer er fortsat et stort tabu på de videregående uddannelser. Men én ting, der med sikkerhed ikke virker, er at prøve at tie dem ihjel. 

Derfor inviterer Støtteforeningen for Fountain House til en konference, der kaster et kritisk blik på den dominerende individualisering og præstationskultur. Og giver taletid til modtræk og nye fællesskaber: Hvad har de studerende egentlig brug for, når de selv skal sige det? Hvordan ser en effektiv håndsrækning ud? Og, ikke mindst, hvem rækker hånden ud til de studerende, der er ved at brænde sammen og ikke kan få luft længere? 

Konferencen finder sted d. 15. marts 2019 på DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Festsalen (lokale A220) 

Se program på www.fountain-house.dk.

NB: Begrænset antal pladser. 

Deltagelsen er gratis. Vi byder på kaffe/the, frugt og en sandwich til frokost.

Gratis

Gratis