SYNSTESEN MELLEM NATURVIDENSKAB OG ÅNDSVIDENSKABEN

20 sep 2018 kl. 19:00 - 21:00

Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte


Foredrag af fysiker Kasper Westeraa

Åndsvidenskaben har givet os mange sandheder om virkeligheden og vores plads i denne som levende væsener. Men hvordan forholder det sig med den etablerede videnskab? Har den gjort opdagelser, der kan sidestilles med de informationer, vi modtager gennem de esoteriske kilder?

Kasper Westeraa vil kaste lys over nogle af de fantastiske resultater, det berømte "dobbeltspalte-forsøg" har udløst og vise, hvilken banebrydende indflydelse det har på vores erkendelse af virkeligheden.

Disse erkendelser holdes op mod esoteriske kilders udsagn for at vise en mulig syntese mellem natur- og åndsvidenskaben. Ydermere trækkes der tråde til fremtrædende filosoffer som René Descartes og Immanuel Kant, idet disses tanker meget vel kan have haft en betydelig indflydelse på aftenens emne.

Kasper Westeraa er uddannet fysiker og arbejder til dagligt som gymnasielærer.

Ticket 499517

Salg lukket