spring til hovedindhold
Andre events fra arrangøren
Indlæser.....
 
 
Andre events fra samme kategori
Indlæser.....
 
 
Anbefalede events
Indlæser.....
 
 

Talk and workshop by Felix Stalder og Cornelia Sollfrank: “Datafication and Embodiment: An open-ended talk”

Afholdt event

Talk and workshop by Felix Stalder og Cornelia Sollfrank: “Datafication and Embodiment: An open-ended talk”

Fra Gratis

Sted

Dato

14 jun 2023 kl. 14:00 - 17:00

Beskrivelse

[English below]

Talk og workshop af Felix Stalder og Cornelia Sollfrank: ”Dataficering og legemliggørelse: En åben samtale”

→ Onsdag, 14. juni, kl. 14-17
→ Fri entré
→ Sprog: Engelsk
→ Tilmelding anbefales

Du inviteres til en talk og workshop af Felix Stalder og Cornelia Sollfrank arrangeret af ”Centre for Research in Artistic Practice under Contemporary Conditions” ved Aarhus Universitet, i samarbejde med Kunsthal Aarhus.

OM ARRANGEMENTET
Med maskinlæring er det blevet muligt at omdanne alt - billeder, lyde, litterære tekster - til data. En konsekvens af denne "alt kan være data"-tilgang er en implicit eller eksplicit antagelse om, at alt, hvad der ikke er data, ikke eksisterer. I denne åbne samtale vil Felix Stalder og Cornelia Sollfrank give plads til mangfoldigheden af data - ikke alle data kan computerbehandles. Med udgangspunkt i to igangværende forskningsprojekter vil de se på forholdet mellem dataficering og legemliggørelse: dels i forbindelse med en auto-etnografi om åndedræt og selvkvantificering, dels i forbindelse med genforvilding af en fugl i et antropogent miljø.

De to kunstnere og forskere, der i øjeblikket arbejder sammen på Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), vil udforske digitale abstraktioner og materielle legemliggørelser som to gensidigt konstituerende dimensioner af virkeligheden, der indrammer hinanden på ufuldstændige og ikke-deterministiske måder.
I stedet for at præsentere svar vil de dele observationer og refleksioner og udvikle en række spørgsmål ud fra dem. Publikum opfordres til at bidrage med deres egne erfaringer med dataficering og legemliggørelse for at udforske dem yderligere sammen.

Foredraget er støttet af Novo Nordisk Fonden.

BIOGRAFI
Cornelia Sollfrank (ph.d.) er kunstner, forsker og forfatter og bor i Berlin (Tyskland). Tilbagevendende emner i hendes kunstneriske og akademiske arbejde i og om digitale kulturer er kunstneriske infrastrukturer, nye former for (politisk) selvorganisering, kritisk forfatterskab, fællesskabets æstetik samt teknofeministisk praksis og teori. Som pioner inden for internetkunst opbyggede Cornelia sig et ry med to centrale projekter: net.art-generatoren - en webbaseret kunstproducerende "maskine" - og Female Extension - hendes berømte hack af den første konkurrence for internetkunst. Hun arbejder i øjeblikket på kunstuniversitetet i Zürich i forskningsprojektet "Latent Spaces. Performing Ambiguous Data".
Blandt hendes seneste publikationer kan nævnes "The beautiful Warriors. Technofeminist Practice in the 21st Century" (2020, Minor Compositions, London), "Aesthetics of the Commons" (2021, Diaphanes AG, Zürich) og "Fix My Code" (sammen med Winnie Soon) (2021, EECLECTIC, Berlin) - alle med fri adgang.

Se mere her: https://artwarez.org/

Felix Stalder er professor i digital kultur på Zürcher Hochschule der Künste og projektleder for forskningsprojektet "Latent Spaces". Hans arbejde fokuserer på krydsfeltet mellem kultur, politiske, teknologiske og økologiske dynamikker, især på nye former for fællesbaseret produktion, ophavsret, dataficering, overvågning og transformation af subjektivitet og natur. Han arbejder ikke kun som akademiker, men også som kulturproducent, idet han er moderator af mailinglisten <nettime>, et afgørende nexus for kritisk netkultur, medlem af World Information Institute og Technopolitics Working Group, begge med base i Wien.
Han er forfatter og redaktør af adskillige bøger, ”Digital Solidarity” (2014, PML & Mute), ”The Digital Condition / Kultur der Digitalität” (2016, Suhrkamp, Berlin), “Aesthetics of the Commons” (2021, Diaphanes, Berlin) og ”Digital Unconscious” (2021, Autonomedia, New York) og ”From Commons to NFT” (2022, Aksioma, Ljubljana).

Se mere her: https://felix.openflows.com/

Billede 1: Courtesy af Cornelia Sollfrank.
Billede 2: Portræt af Felix Stalder. Foto: Dominik Landwehr.


[English]

Talk and workshop by Felix Stalder og Cornelia Sollfrank: “Datafication and Embodiment: An open-ended talk”

→ Wednesday, 14th of June, 2-5 pm
→ Free entrance
→ Language: English
→ Booking recommended

You are invited to a talk and workshop by Felix Stalder og Cornelia Sollfrank organized by the Centre for Research in Artistic Practice under Contemporary Conditions at Aarhus University, in collaboration with Kunsthal Aarhus.

ABOUT THE EVENT
Recently, with machine learning, it seems like anything - images, sounds, literary texts - can be turned into data. A corollary this "everything can be data" approach is an implicit or explicit assumption that everything that is not data, does not exist. In this open-ended talk, Felix Stalder and Cornelia Sollfrank will make room for the diversity of data - not all of it computable. Starting from two ongoing research projects, they will look at the relationship between datafication and embodiment: once in the context of an auto-ethnography of breathing and self-quantification, and once in the context of rewilding a bird into an anthropogenic environment.

The two artist researchers who currently work together at Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) will explore digital abstractions and material embodiments as two mutually constitutive dimensions of reality that frame each other in incomplete and non-deterministic ways.
Instead of presenting answers, they will share observations and reflections and develop a series of questions from them. The audience is invited to contribute their own experiences with datafication and embodiment to explore them further together.

The talk is supported by the Novo Nordisk Foundation.

BIOGRAPHY
Cornelia Sollfrank (PhD) is an artist, researcher and writer, living in Berlin (Germany). Recurring subjects in her artistic and academic work in and about digital cultures are artistic infrastructures, new forms of (political) self-organization, critical authorship, aesthetics of the commons, and techno-feminist practice and theory. As a pioneer of Internet art, Cornelia built up a reputation with two central projects: the net.art generator – a web-based art-producing ‘machine,’ and Female Extension – her famous hack of the first competition for Internet art. She is currently working at Zurich University of the arts in the research project “Latent Spaces. Performing Ambiguous Data.
Recent publications include "The beautiful Warriors. Technofeminist Practice in the 21st Century" (2020, Minor Compositions, London), "Aesthetics of the Commons" (2021, Diaphanes AG, Zürich) and "Fix My Code" (sammen med Winnie Soon) (2021, EECLECTIC, Berlin) – all open access.

See more here: https://artwarez.org/

Felix Stalder is a professor for Digital Culture at the Zurich University of the Arts and is project lead for the "Latent Spaces" research project. His work focuses on the intersection of cultural, political, technological and ecological dynamics, in particular on new modes of commons-based production, copyright, datafication, surveillance, and transformation of subjectivity and nature. He not only works as an academic, but also as a cultural producer, being a moderator of the mailing list <nettime>, a crucial nexus of critical net culture, a member of the World Information Institute and the Technopolitics Working Group, both based in Vienna.
He is the author/editor of numerous books, ”Digital Solidarity” (2014, PML & Mute), ”The Digital Condition / Kultur der Digitalität” (2016, Suhrkamp, Berlin), “Aesthetics of the Commons” (2021, Diaphanes, Berlin) og ”Digital Unconscious” (2021, Autonomedia, New York) and ”From Commons to NFT” (2022, Aksioma, Ljubljana).

See more here: https://felix.openflows.com/

Image 1: Courtesy of Cornelia Sollfrank.
Image 2: Portrait of Felix Stalder. Photo: Dominik Landwehr.

Arrangør

Kunsthal Aarhus er et af de ældste, mest anerkendte offentlige kunstinstitutioner i Danmark med fokus på samtidskunst.

Kunsthal Aarhus tilbyder en forskningsbaseret, deltagende, samarbejdende og tværfaglig platform for kunstneriske eksperimenter og kritisk engagement. Vi stræber efter at være en inkluderende, transparent, dynamisk og fleksibel institution, som støtter kulturdyrkelsen og værdsætter en mangeartet tilgang til kunst.

Åbningstider: 
Mandag: lukket

Tirsdag: 12–18

Onsdag: 12–18

Torsdag: 12–20

Fredag: 12–18

Lørdag: 11–17

Søndag: 11–17Kunsthal Aarhus is one of the eldest and most recognized public art institutions in Denmark dedicated to contemporary art and visual culture.

It provides a research based participatory, collaborative and transdisciplinary platform for artistic experimentation and critical engagement. Kunsthal Aarhus strives to be an inclusive, transparent, dynamic and flexible institution that fosters the culture of appreciation and values diversity of contributions.

Opening hours:

Monday: closed

Tuesday: 12–18

Wednesday: 12–18

Thursday: 12–20

Friday: 12–18

Saturday: 11–17

Sunday: 11–17   Lokation

   Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus

   FAQ

   • Jeg har ikke modtaget min billet via e-mail. Hvad skal jeg gøre?

    Det første du skal gøre, er at tjekke spam, uønsket post samt reklame mappen, da vi desværre nogle gange smide derhen. Det skyldes dine billetter er sendt som vedhæftet fil og det kan betrægtes som spam af nogle systemer. Alternativt kan du altid finde dine billetter ved at logge ind på din Billetto konto, som du kan tilgå via vores app eller browser. For mere hjælp, læs her .

   • Jeg ønsker at annullere min billet og modtage en refusion. Hvad skal jeg gøre?

    De fleste billetter kan desværre ikke altid refunderes. Men du er altid velkommen til at kontakte arrangøren direkte, for at se om de er villige til at acceptere din forespørgsel om en refundering. Du kan kontakte arrangøren ved at klikke på arrangør og dernæst kontakt eller besvare din ordrebekræftelse. For mere hjælp, læs her .

   • Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvad sker der nu?

    Hvis flere billetter bliver tilgængelige, vil du få besked (via e-mail) sammen med de andre som er tilmeldt ventelisten. Det er efter først-til-mølle-princippet. For mere information, læs her .

   • Hvor finder jeg linket til et online event?

    På ordrebekræftelsessiden ved genenmført køb eller på ordrebekræftelsen sendt til dig på mail. Normalt vil arrangøren af eventet oplyse dig om dette i din ordrebekræftelses email, som du modtager fra os, eller efter ordren er booket sende dig en email med de informationer du skal bruge. Du kan også læse event beskrivelsen, da de kan have oplyst det der, hvordan du får adgang til eventet. For mere information, læs her .

   • Hvad er en billetforsikring, og hvorfor skulle jeg have brug for det?

    Med billetforsikringen har du mulighed for at modtage en refusion, ved nogle uforudsete hændelser gennem ERV. For mere information, læs her .