“Taster Workshop” - Organisational Systemic Constellations

17 apr 2020 kl. 13:00 - 16:00

Straagaarden, Bregnerødvej 8, 3250 Gilleleje

Denne taster workshop giver dig mulighed for at smage på en kortlægningsmetode til at arbejde systemisk med konflikter i organisationer


"The intuitive mind is a sacred gift, the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift." Albert Einstein

Om constellation

Systemic constellation er en kortlægningsteknik til at bringe skjulte dynamikker til overfladen og finde mulige løsninger, som ellers vil være usynlige.

Constellation fungerer fra et epistemologisk eller erkendelsesteoretisk grundlag; at vi alle er en del af et sammenkoblet univers og dermed kan tappe intuitivt ind i et 'informerende' eller 'kendende' felt ved hjælp af et vidensniveau, der ligger ud over vores rationelle processer.

Metoden bygger på teorien om fænomenologi – altså at arbejde med det, der er – og tage udgangspunkt i den realitet, som eksisterer uden at pynte på den. Den er bragt til Europa af Bert Hellinger, der arbejdede med oprindelige folk fra Sydafrika.

Constellation giver en tilgang til hele systemer, og ser på problemerne og dynamikken i et organisationssystem.