Tax Governance - om ansvarlig skattepraksis

20 mar 2019 kl. 08:45 - 16:00

Berlingsalen, Berlingske Hus, Pilestræde 34, 1112 København


Tax Governance - om ansvarlig skattepraksis

Indlæg fra: Dansk Industri • Nykredit • Ørsted • TDC • FLSmidth • PBU Pædagogernes Pension • Mellemfolkeligt Samvirke • Nordea

CSR Forum og Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar i samarbejde til ny konference!

Dato: 20. marts 2019

Venue: Berlingske Huset, Pilestræde 34, 147 København K.

Pris for deltagelse:

 • 3.995,00 (inklusiv 12 måneders adgang til esg.ugebrev.dk + kompendium om Tax Governance)
 • 1.995,00 for abonnenter på Økonomisk Ugebrev og CSR Forum medlemmer (inklusive kompendium om Tax Governance)

   Temaer

   • Sådan rapporterer top 100 om skatteforhold
   • Grænser og principper for Tax Governance
   • Forskel på skatterådgivning og skattevejledning
   • Ny skattepolitik hos Ørsted
   • FLSmidths erfaringer med skat i ikke-OECD-lande
   • TDC – nyt fokus med nye ejere
   • Kapitalforvalters Tax engagement
   • Investors erfaringer med ansvarlige skatteprincipper 
   • NGO-perspektiv om ansvarlig skat

   Indlægsholder

   Sune Hein Bertelsen, Seniorchefkonsulent, Advokat, Dansk Industri
   Frank Larsen, Skattechef Formue & Investering, Nykredit
   Sune Schackenfeldt, administrerende direktør, PBU Pædagogernes Pension
   Rasmus Juhl Pedersen, Head of ESG, PBU Pædagogernes Pension
   Karl Berlin, Head of Tax, Finance & IT, Ørsted
   Jesper Cassøe, Head of Group Tax, TDC
   Mette Mellemgaard Jakobsen, Vice President, Head of Group Tax & Structure, FLSmidth
   Lars Koch, Politisk chef, Mellemfolkeligt Samvirke
   Redaktør Joachim Kattrup, Økonomisk Ugebrev

   Derfor skal du deltage

   Virksomhedernes skattebetalinger er under stigende offentlig bevågenhed. En række spektakulære sager om skatteunddragelse har intensiveret offentlighedens opmærksomhed på både landes og virksomheders skattepolitikker, tilgængelige oplysninger og etiske principper for skattetænkning. Den intensiverede opmærksomhed har allerede betydet nye krav til virksomheder, og det er forventeligt at flere EU-regler ser dagens lys i de kommende år. Mange virksomheders ledere søger derfor svar på både nye regler og hvordan nye principper for virksomhedens skattepolitik skal ind-rettes og kommunikeres. Denne konference giver svar, praktiske eksempler og debatterer grænser, principper og ny lovgivning for Tax Governance i erhvervslivet og for investorer.

   Masser af viden med hjem

   På konferencen har vi samlet en række eksperter og praktikere, der sammen har indgående kend-skab og holdninger til skatteforhold. Deltagerne får dermed indsigt i hvor diskussionen om virksomhedernes skattebetalinger bevæger sig hen, samt en række konkrete erfaringer til at formulere nye skattepolitikker i en ny virkelighed med nye regler og øget opmærksomhed fra offentligheden.

   Networking

   Endelig får du også lejlighed til at møde andre, der er ledere i erhvervslivet og som også søger nye løsninger på skatteområdet.

   Målgruppe

   Konferencen henvender sig til rådgivere og ledere på mellem- eller topniveau på tværs af brancher, der arbejder professionelt med skat og samfundsansvar. Fælles for deltagerne er, at de ta-ger skattepolitik og ansvarlighed alvorligt og erkender, at betingelserne vil ændre sig markant de kommende år. Konferencen er særlig relevant for CFO´er, CSR-chefer, Compliance-ansvarlige, Skattechefer, IR-ansvarlige, repræsentanter for NGO´er samt professionelle investorer.


   Program:

   08.45 Registrering
   09.15 Velkomst og introduktion ved CSR Forum & Økonomisk Ugebrev
   09.20 Tax Governance Rating 2019
   Sådan rapporterer de 100 største danske virksomheder om skatteforhold.
   Økonomisk Ugebrev Ledelse tager pulsen på danske Top 100 selskabers skatterapporteringer. Vi præsenterer resultaterne, vindere og tabere.
   Redaktør Joachim Kattrup, Økonomisk Ugebrev

   09.35 Grænser og principper for Tax Governance
   Udviklingen de seneste år fra et erhvervsperspektiv
   • Betydning af arbejdet i OECD om international skat
   • Betydning af arbejdet i EU om international skat
   • Hvor meget kan virksomhederne selv bestemme?
   • Forskellen på ulovlig skatteunddragelse og lovlig skatteundgåelse
   • Landenes indflydelse og interesser
   Sune Hein Bertelsen, Seniorchefkonsulent, Advokat, Dansk Industri

   10.05 Q&A til Sune Hein Bertelsen

   10.10 Kaffepause

   10.25 Forskel på skatterådgivning og skattevejledning
   Skattepolitik i Nykredit
   • Forskel på skatterådgivning og skattevejledning
   • Afgrænsning af ønsket rådgivningsansvar
   • Rådgivning om skatteforhold (eksempler fra intern forretningsgang)
   • God skik regler om skat
   Frank Larsen, Skattechef Formue & Investering, Nykredit

   10.55 Q&A til Frank Larsen

   11.00 Ny skattepolitik hos Ørsted
   CSR i Ørsted, og hvordan det hænger sammen med skat
   • Processen med at lave en ny skattepolitik
   • Hvad var vigtigt for os
   • Hvordan samarbejdede vi med resten af forretningen
   • Eksempler på hvad ny skattepolitik betyder i praksis
   Karl Berlin, Head of Tax, Finance & IT, Ørsted

   11.30 Q&A til Karl Berlin

   11.40 Frokost

   12.15 TDC – skattepolitik med nye ejere
   TDC-skattepolitik baseret på B-team principper
   • Fra børsnoteret til pensionsejet – nyt skattefokus
   • Kommunikation og omdømme
   Jesper Cassøe, Head of Group Tax, TDC

   12.45 Q&A til Jesper Cassøe


   12.50 FLSmidths´ Skattepolitik
   Offentliggjort skattepolitik & arbejdet med skat i en international koncern
   • Erfaring med væsentlige aktiviteter udenfor OECD.
   • Gennemsigtighed og erfaringer fra Tax Governance samarbejdet med Skat
   Mette Mellemgaard Jakobsen, Vice President, Head of Group Tax & Structure, FLSmidth

   13.20 Q&A til Mette Mellemgaard Jakobsen

   13.25 Pause

   13.40 NGO-perspektiv om Ansvarlig skat: Status fem år efter debatten
   Hvor langt er vi kommet og hvor langt har vi igen for at få en ansvarlig skatte-praksis?
   • Hvad er god praksis for ansvarlig skat for selskaber og investorer?
   • Hvorfor er gennemsigtighed en afgørende faktor for ansvarlig skat?
   • Hvad er de centrale redskaber og tilgange?
   • Frivillighed versus regulering for ansvarlig skat
   Lars Koch, Politisk chef, Mellemfolkeligt Samvirke

   14.10 Q&A til Lars Koch


   14.15 Pause

   14.25 Investors erfaringer med ansvarlige skatteprincipper
   PBU´ egen skattedoktrin - hvorfor
   • Investor dilemmaer med strukturering af investeringer
   • Skattescreening af investeringsporteføljen
   • Aktivt ejerskab og dialog med virksomheder om skat
   • Debat og offentlig dialog om skattepraksis
   Sune Schackenfeldt, administrerende direktør, PBU Pædagogernes Pension
   Rasmus Juhl Pedersen, Head of ESG, PBU Pædagogernes Pension

   14.55 Q&A til Sune Schackenfeldt

   15.00 Kapitalforvalters Tax engagement
   PRI-samarbejde om skatte engagement og gennemsigtighed
   • Emerging Market skatte problemstillinger
   • Investeringscasen - risiko og låste aktiver ved skattely
   • Tax ESG-Guidelines for kapitalforvaltere og investorer
   Arvinder Tiwana, Senior ESG Analyst, Nordea

   15.30 Q&A til Arvinder Tiwana
   15.35 – 16.00 Afslutning og networking 

   ØU Abonnent / CSR Forum medlem

   DKK 2.493,00 + DKK 69,00 gebyr


   Normal billet

   DKK 4.993,00 + DKK 69,00 gebyr

   Jesper Cassøe, TDC

   Head of Group Tax

   Rasmus Juhl Pedersen, PBU Pension

   Head of ESG

   Frank Larsen, Nykredit

   Skattechef Formue & Investering

   Mette Mellemgaard Jakobsen, FLSmidth

   Vice President, Head of Group Tax & Structure

   Lars Koch, Mellemfolkeligt Samvirke

   Politisk chef

   Joachim Kattrup, Økonomisk Ugebrev

   Redaktør

   Sune Schackenfeldt, PBU Pension

   Administrerende direktør

   Sune Hein Bertelsen, Dansk Industri

   Seniorchefkonsulent, Advokat

   Arvinder Tiwana, Nordea

   Senior ESG Analyst

   Karl Berlin, Ørsted

   Head of Tax, Finance & IT