TEMA-ARRANGEMENT om det vigtige samarbejde om det anbragte barn

20 nov 2019 kl. 10:00 - 15:30

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 København

Mødeindhold og baggrund

Samarbejdet om det anbragte barn/ den anbragte unge er meget vigtigt, men vi oplever i RIFT ikke desto mindre rigtigt mange eksempler på, at det nedprioriteres i kommunernes sagsbehandling.

På temadagen sætter vi fokus på rammerne for samarbejdet mellem anbringelsessted og forældre/ familie.

Loven og vejledning til loven angiver, at kommunen har pligt til at sikre, at forældre får den rette information om barnets eller den unges hverdag og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældre og anbringelsessted. Hertil kommer forpligtelse til så vidt muligt at inddrage forældre på en række områder.

Temadagen indledes med, at cand. Jur. Bente Adolphsen opridser hvad loven siger om kommunernes ansvar for samarbejdet mellem anbringelsessted og forældre/ familie. Forinden vil RIFT kort indlede med henvisning til den til dagen udarbejdede case-samling, hvor vi angiver de store problemer, vi desværre registrerer på dette felt.

Problemer som kan få alvorlige konsekvenser for barnet/ den unge, der kan komme i klemme og i loyalitetskonflikt.

For at uddybe dette har vi inviteret psykologerne fra FOLIKO: Flemming Sell og Rikke Lyngdam, som i oplægget ”En stemme i klemme – mentalisering af barnet/ den unge ved anbringelse” vil gøre os klogere om de psykologiske mekanismer.

Københavns Kommune har i projekt ” Det gode match” arbejdet med inddragelse af børn og forældre i matchet til en plejefamilie. Mette Larsen, leder af Videnscenter for anbragte børn og unge, bidrager og inspirerer til dagens tema ved at fortælle om erfaringer fra projektet.

Herefter drøftes emnet i en paneldebat med deltagelse af bl.a. folketingspolitikerne Trine Torp, SF og Karina Adsbøl DF, som begge har stor indsigt i anbringelsesområdet, og som RIFT igen har inviteret til at hjælpe os med at drøfte, hvordan anbringelsesområdet forbedres, herunder hvordan vi sikrer, at loven og dens intentioner overholdes og føres fagligt kvalificeret ud i livet.

Efterfølgende belyses emnet af forskerne Anette Faye Jacobsen, Institut for Menneskerettigheder og Anne -Dorthe Hestbæk fra VIVE, med omtale af igangværende forskningsprojekt om bl.a. samarbejdet om det anbragte barn.

Som afslutning på dagen ser vi på samarbejdet fra anbringelsesstedernes perspektiv ved repræsentant fra LOS (Landsorganisationen for Sociale tilbud) samt forfatter til bogen ”At bygge bro” (der udkommer i oktober), Jytte Jakobsen, der som bl.a. tidligere plejemor sætter fokus på bud på, hvordan rammerne bedst fremmes for at bygge bro mellem plejefamilie og forældre/ familie.

Prisen på kr. 400,- er incl. forplejning - kaffe/te, sandwich, men excl. kr. 35,- i gebyr til Billetto. Vi anbefaler hurtig tilmelding. Billetter kan ikke refunderes, men skulle du blive forhindret, vil vi sætte stor pris på en melding på sus.munck@mail.tele.dk

Mail til sus.munck@mail.tele.dk, hvis ikke du har økonomisk mulighed for at betale. Vi har et mindre antal fripladser til rådighed.