TEMA-ARRANGEMENT om retssikkerhed og kvaliteten af undersøgelser på børne - og ungeområdet

28 nov 2018 kl. 10:00 - 16:00

Teatersalen, Valgårdsvej 4 (Toftegårds Plads), 2500 Valby

Den børnefaglige undersøgelse (§50) og forældrekompetenceundersøgelser er omdrejningspunkter i børns, unges og familiers møde med forvaltningen, ikke mindst i anbringelsessager. Undersøgelserne har stor betydning for afgørelser og for sagernes udvikling.

Vi sætter fokus på emnet – i kølvandet på Justitia, som netop har udgivet rapport om tvangsanbringelser indeholdende anbefalinger også om bedring af retssikkerheden, når der udføres forældrekompetenceundersøgelser. I Norge har man et organ: Barnnsakkyndig Kommisjon, som skal sikre kvaliteten af undersøgelserne. Begge disse løsningsforslag vil blive belyst i oplæg, ligesom der vil være fokus på den børnefaglige undersøgelse.

Som afslutning er der paneldebat med deltagelse af politikere fra Folketinget, så der kan drøftes lovgivningsmæssige og organisatoriske tiltag for at sikre kvaliteten og bedre retssikkerheden på dette centrale omdrejningspunkt i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.Billet

Salg lukket