The City of Wellbeing

29 aug 2018 kl. 09:00 - 17:00

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip De Langes Allé 10, 1435 København

Symposiet The City of Wellbeing vil indledningsvis pege enkelte tendenser ud, der fremmer eller hindrer fysisk som social aktivitet. Herefter er det symposiets hensigt at spore deres effekt på rummet i den moderne by og inspirere med eksempler, der fremmer det gode liv og mulighederne heri på tværs af igangværende forskning, udviklingsprojekter og praksis.

Den europæiske by står overfor en lang række udfordringer, hvoraf kun enkelte kan udfoldes på symposiet: Fortætning, segregering af bestemte befolkningsgrupper efter alder, social og økonomisk formåen, et stigende antal seniorer, ulighed i sundhed og fysisk inaktivitet. Spørgsmålet er, om vi i dag for at reducere sygdomme eller helbrede dem igennem det byggede miljø, hellere skal arbejde mod nye strategier, der sigter mod at fremme det gode liv? At den moderne byplanlægning, arkitektur og landskabskunst ikke kun har fokus på et snævert klassisk sundhedsbegreb, men mere sigter mod at fremme det hele menneskes generelle velbefindende - The City of Wellbeing?

Symposium, frokost og kaffe er gratis. Ved udeblivelse faktureres DKK 375,-

Ticket 585694

Salg lukket