Tilbud til vores medlemsinstitutioner: Bevæg dig og lær 2

21 sep 2018 kl. 09:00 - 15:00

Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte, Danmark, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte


Endnu en gang giver Gentofte Børnevenner vores medlemsinstitutioner muligheden for at få sammensat et motorik-forløb med Paula Martinez, der booster jeres pædagogiske kompetencer indenfor krop og bevægelsesområdet. På baggrund af evalueringen fra deltagerne i den første kampagne sætter vi nu en revideret udgave af Bevæg dig og lær-kampagnen i gang.

Vi fortsætter med at lægge fokus på både teori og praksis, og i den nye udgave tager vi også hånd om, hvordan I kan afstemme forventningerne til hinanden i pædagog-rollen og hvordan I kan arbejde sammen om at gøre bevægelse til en naturlig del af institutionens hverdag.

Indhold i forløbet:

  • Der vil være faglige oplæg om børns motoriske udvikling og læring, herunder også skriftligt materiale
  • Sessioner med både praktisk og teoretisk viden om motorik og indlæring, der kan understøtte pædagogikken  
  • Mulighed for at drøfte cases og indsatsen generelt
  • Inspiration til organisering og implementering af bevidst bevægelse i hverdage

Målet med kampagnen er:

  • At styrke glæden ved bevægelse hos institutionens børn, så de også som voksne har gode bevægelsesvaner
  • At personalet i institutionen får højnet sin viden om børns motoriske og sansemotoriske udvikling og dens betydning for barnets hverdag
  • At personalet i institutionen får flere ideer til, hvordan bevægelse kan blive en naturlig del af institutionens hverdag og får prøvet nogle principper for bevægelse af i institutionen
  • At personalet får redskaber til i højere grad at blive i stand til at styrke og stimulere børns fornemmelse af kroppen, så de udvikler krops- og livsduelighed

Praktisk information:

Der er plads til 8 institutioner – 4 fra september til januar og 4 fra februar til juni.

I kan kun tilmelde jeres institution én gang - har I allerede deltaget i foråret, kan I ikke deltage igen. Der vil blive oprettet en venteliste.

I får 2x2 timer hver måned. Vi mødes hver anden uge på tirsdage eller torsdage. Der kan desværre ikke byttes rundt på dagene. Der er heller ikke erstatning for den missede dag,  hvis I selv aflyser.

PRIS: 550 kr. (inkl. Moms)

Tilmelding på billetto senest 20/9 – vi sender en faktura efter tilmeldingsfristen, så I burde ikke have nogen vanskeligheder ved tilmelding.

Institution

Salg lukket