Tilbud til vores medlemsinstitutioner: Bevæg dig og lær 2 - forår/sommer 2019

01 feb 2019 kl. 09:00 - 28 jun 2019 kl. 15:00

Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte, Danmark, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte

Endnu en gang giver Gentofte Børnevenner vores medlemsinstitutioner muligheden for at få sammensat et motorik-forløb med Paula Martinez, der booster jeres pædagogiske kompetencer indenfor krop og bevægelsesområdet. På baggrund af evalueringen fra deltagerne i den første kampagne sætter vi nu en revideret udgave af Bevæg dig og lær-kampagnen i gang.

Vi fortsætter med at lægge fokus på både teori og praksis, og i den nye udgave tager vi også hånd om, hvordan I kan afstemme forventningerne til hinanden i pædagog-rollen og hvordan I kan arbejde sammen om at gøre bevægelse til en naturlig del af institutionens hverdag.

Indhold i forløbet:

  • Der vil være faglige oplæg om børns motoriske udvikling og læring, herunder også skriftligt materiale
  • Sessioner med både praktisk og teoretisk viden om motorik og indlæring, der kan understøtte pædagogikken  
  • Mulighed for at drøfte cases og indsatsen generelt
  • Inspiration til organisering og implementering af bevidst bevægelse i hverdage

Målet med kampagnen er:

  • At styrke glæden ved bevægelse hos institutionens børn, så de også som voksne har gode bevægelsesvaner
  • At personalet i institutionen får højnet sin viden om børns motoriske og sansemotoriske udvikling og dens betydning for barnets hverdag
  • At personalet i institutionen får flere ideer til, hvordan bevægelse kan blive en naturlig del af institutionens hverdag og får prøvet nogle principper for bevægelse af i institutionen
  • At personalet får redskaber til i højere grad at blive i stand til at styrke og stimulere børns fornemmelse af kroppen, så de udvikler krops- og livsduelighed

Praktisk information:

Der er plads til 1 institution fra februar til juni.

I kan kun tilmelde jeres institution én gang - har I allerede deltaget en gang, kan I ikke deltage igen. Der vil blive oprettet en venteliste.

I får 3 timer hver uge i 2 måneder. Vi mødes på tirsdage. Der kan desværre ikke byttes rundt på dagene. Der er ikke erstatning for den missede dag,  hvis I selv aflyser mindre end 24 timer før. Desuden skal det aftalte tidsrum overholdes, kommer vi senere i gang end aftalt, bliver dagens besøg bare det kortere. 

PRIS: 1100 kr. (inkl. Moms)

Tilmelding på billetto senest  – vi sender en faktura efter tilmeldingsfristen, så I burde ikke have nogen vanskeligheder ved tilmelding.

Institution

Salg lukket