TRtirsdag: mødefacilitering

03 sep 2019 kl. 08:30 - 10:30

Akademikertårnet , Lindevangs Allé 2, 2000 Frederikseberg

FAOD inviterer i samarbejde med Ansatte Tandlægers Organisation, Dansk Magisterforening, Bibliotekarforbundet, Dansk Psykolog Forening, DDD og JA til fælles morgenmøde for tillidsrepræsentanter om kunsten at facilitere møder.

En mødeleder kan sikre, at vi sidder med en dagsorden foran os, taler efter tur og får et referat sendt ud i morgen. Men ikke så meget mere. Derfor er der behov for, at vi parkerer mødelederen og sætter spot på facilitatorrollen, når du skal sikre gode møder.

At facilitere møderne vil sige at styre formen stramt og venligt, så indholdet og formålet fremmes bedst muligt. Facilitering er en form for mødeledelse, der næsten umærkeligt bringer det bedste frem i mødedeltagerne, så gruppen sammen når det hele på den aftalte tid og alle har været på og er glade.

På denne TRtirsdag bliver du introduceret til redskaber til mødefacilitering, hvor vi kommer ind på:
• Facilitering: at lægge en fast og venlig hånd om mødet
• Hvad er de største udfordringer på jeres møder?
• Inkluderende processer i møder
• Facilitatorrollen – proaktiv styring og resultatskabelse

Der bliver også mulighed for at afprøve redskaberne i mindre, faciliterede grupper.

OPLÆGSHOLDER
Ib Ravn, Ph.D., lektor, mødeforsker og faciliteringstræner, DPU, Aarhus Universitet. Forsker i facilitering af videnprocesser og mødeledelse og har udgivet fem bøger derom, bl.a. ”Møder der kommer os i møde: Fra passiv lytning til faciliteret involvering” (Kursuslex, 2012).

MÅLGRUPPE
Tillidsrepræsentanter i FAOD, ATO, DM, BF, DP, DDD og JA